CSS_Cover_Temp_4

курсове

Арабски език

(0 мнения)
10
students
0
820.00лв 690.00лв
820.00лв 690.00лв

Курс 3ds MAX

(0 мнения)
0
student
0
280.00лв 240.00лв
280.00лв 240.00лв

Курс Adobe Photoshop

(0 мнения)
0
student
0
250.00лв 210.00лв
250.00лв 210.00лв

Курс БЕЛ НВО 7-ми клас

(0 мнения)
0
student
0
900.00лв 720.00лв
900.00лв 720.00лв

Курс по Excel

(0 мнения)
0
student
0
150.00лв
150.00лв
Строителна статика Силов метод

Строителна статика Силов метод

Строителна статика Силов метод В статическите системи има две групи величини, които подлежат на опредеделяне: разрезни усилия и премествания. Тези две групи величини са взаимно еднозначно свързани, т. е. на определени усилия съответствуват точно определени премествания и обратно. При силовия

Прочетете повече »
Диаграми на разрезни усилия

Диаграми на разрезни усилия

Диаграми на разрезни усилия Бързото изчертаване на диаграмите на разрезните усилия По-бързо изчертаване на диаграмите на разрезните усилия бихме постигнали използувайки следните свойства: Ако установим, че при някакво възможно разпределение на усилията в една система при дадено натоварване всички дискове

Прочетете повече »
Еластична линия Аналогия на Мор

Еластична линия Аналогия на Мор

Еластична линия Аналогия на Мор Както е известно основна задача на съпротивление на материалите е изследване на напрегнатото и деформирано състояние на естествено твърдо тяло. При огъване благодарение хипотезата на Бернули ни е достатъчно да познаваме само деформираната ос на

Прочетете повече »
AutoCAD Diesel в комбинация с полета

AutoCAD Diesel в комбинация с полета

AutoCAD Diesel в комбинация с полета Приложение на Diesel Основното приложение на Diesel е за създаване на функционалност на менюта в AutoCAD. Но наред с това езикът има и други полезни приложения. Подобно на AutoLISP всички Diesel команди са заградени

Прочетете повече »
Правила за построяване на Q-диаграми

Правила за построяване на Q-диаграми

Правила за построяване на Q-диаграми Външните сили създават положително Q в дадено сечение, ако въртят спрямо сечението по часовниковата стрелка. Положителната напречна сила, е насочена така, че да върти изрязания елемент по часовниковата стрелка. Големината на напречната сила в дадено

Прочетете повече »
Построяване на моментови диаграми

Построяване на моментови диаграми

Построяване на моментови диаграми Указания за построяване на диаграмите на разрезните усилия Диаграмите на разрезните усилия построяваме, като определяме чрез редукция стойностите на съответните усилия само за характерните точки от конструкцията. Правила за построяване на М-диаграми Знакът на ментовата диаграма

Прочетете повече »