Използване калкулатор в AutoCAD

Използване калкулатор в AutoCAD

Използване калкулатор в AutoCAD

Инструментът QuickCalc

Наред с набора от разнообразни инструменти AutoCAD предлага и калкулатор за извършване на изчисления. Бихме могли да го стартираме съвсем лесно с бутона QuickCalc, намиращ се в панела Utilities на страницата Home от лентата с инструменти (Ribbon). Също така можем да използваме клавишна комбинация Ctrl+8. Директно въвеждане на Cal в команден ред стартира калкулатора без диалогов прозорец непосредствено в командния ред. На пръв поглед калкулаторът изглежда като обичайните калкулатори. Той има стандартни аритметични функции, както и научни функции, които стават достъпни когато щракнем върху бутона More (Повече). Калкулатора предлага и секция за преобразуване на мерни единици и множество функции за работа с геометрични обекти. Последното се явява и най-голямото му предимство пред стандартен калкулатор.

Използване калкулатор в AutoCAD

Вмъква на избраната стойност в командния ред

Много често ни се налага да копираме резултат от изчислението в команден ред, като параметър на дадена команда. Класически пример е изчисление на дължината на дадена линия. В полето за въвеждане изписваме израза, който искаме да пресметнем. Нека сега да изчертаем линия с желаната дължина. Вместо да я въведем в команден ред ще я копираме от калкулатора. Стартираме командата Line, избираме начална точка и натискаме бутона Paste Value to Command Line на калкулатора, определяме посоката на чертане и натискаме enter за да приключим. Имаме изчертана линия с пресметнатата дължина.

“Прозрачно” стартиране в командния ред

Понякога е много по-удобно да стартираме калкулатор в команден ред по средата на изпълняваната команда. В такъв случай за да изчертаем линия с дължина пресметната с помощта на калкулатора постъпваме по следния начин. Стартираме команда за чертане и избираме начална точка и посока. Сега трябва да пресметнем дължината. Въвеждаме в команден ред: ‘cal (командата се предшества от апостроф). Всяка една команда предшествана от апостроф се изпълнява „прозрачно“, т.е. изпълнява се временно прекъсвайки основната команда предавайки и след това резултата от изпълнението си връщайки се към нея. В случая след пресмятане веднага се изчертава линията с пресметнатата дължина.

Използване калкулатор в AutoCAD
Геометрични възможности

Освен с нормални аритметични изрази калкулаторът в AutoCAD може да работи с геометрични обекти. Така например бихме могли да използваме калкулатора за да определим средата между две точки (подобно на режима за долепване Midpoint Between Two Points). Това става като въведем израза (end+end)/2. След натискане на Enter се връщаме в чертожното поле на програмата за да изберем последователно двете точки. Резултатът от изпълнението на този израз са координатите на средната точка. В горният израз end е служебна дума за активиране на Osnap режим endpoint. Калкулатора използва всички налични режими за долепване използвайки за активирането им три буквена служебна дума.

Следващия път ще продължим с примерни задачи и решенията им. Ако сме ви заинтригували за повече информация ни следете във facebook. Също може да посетите и сайта ни Учебен Център – GoEdu

.