AutoCAD Diesel в комбинация с полета

AutoCAD Diesel в комбинация с полета

AutoCAD Diesel в комбинация с полета

Приложение на Diesel

Основното приложение на Diesel е за създаване на функционалност на менюта в AutoCAD. Но наред с това езикът има и други полезни приложения.
Подобно на AutoLISP всички Diesel команди са заградени в скоби. За да може AutoCAD обаче да разграничава двата езика скобите тук се предществат от знака $ (долар).

AutoCAD Diesel в комбинация с полета

Тук ще разгледаме директо едно интересно приложение на езика за въвеждане на формула в текстово поле. Да си поставим следната задача: Искаме динамичен текст,който да отразява мащаба на чертежа, базиран на мащаба зададен в дименсионния стил. Въпросният текст ще се актуализира при всяка промяна на мащаба зададен в настройките на размерния стил.

За начало ще създадем обикновен едноредов текст. След това влизаме в режим на редактиране на текстовото съдържание и с десен бутон на мишката извикваме контекстното меню. От появилото се меню избираме опция Insert Field… Появява се диалоговият прозорец Field. От падащия списък Field Category избираме Other, след което от секцията Field Names селектираме Diesel Expression. И накрая в полето Diesel Expression вдясно на прозорецз въвеждаме следния текст: $(eval, “M 1:”)$(getvar, dimscale).

AutoCAD Diesel в комбинация с полета

Първата команда въвежда текста в кавичките, а втората извлича стойността на променливата dimscale и я длепва до текста от първите скоби. В резултат се появява надпис М 1:1, М 1:5 и т.н. в зависимост от стойността на dimscale. Всяка промяна на dimscale по какъвто и да е начин ще се отразява на екрана при използване на команда за регенериране или за ъпдейтване нас стойностите в полетата.Нека сега предположим, че мерните единици на чертежа са сантиметри. В този случай ще ни е необходимо променливата dimscale да се умножава по 10 преди да се извежда на екрана като текст. Ето как ще постъпим в този случай: добавяме команда, която да умножи dimscale по 10. А ето и целия Diesel израз изпълняващ желаното: $(eval, “M 1:”)$(* 10 $(getvar, dimscale)).

AutoCAD Diesel в комбинация с полета

Курсове и консултации

Ако искате да научите повече за Diesel или работа с текстови полета може да посетите Учебен Център – GoEdu. Също така може да получите информация и за други интересни и полезни трикове в AutoCAD. Може да задавате и въпроси за това което ви интересува във Facebook или на e-mail: [email protected].

Пожелаваме успех на всички занимаващи се с AutoCAD!