AutoCAD специфични типове линии

AutoCAD специфични типове линии

AutoCAD специфични типове линии

Потребителски типове линии

Напредвайки в познанията си по отношение на AutoCAD идва момент когато се оказва, че стандартните типове линии не са ни достатъчни. За наш късмет AutoCAD позволява създаването на потребителски типове, удовлетворяващи нашите изисквания. Потребителските линии могат да се прилагат почти навсякъде, където използваме стандартни такива.

Дефиниране на прости линии

Потребителските линии, които можем да създаваме биват два типа: прости и сложни. Простите се състоят само от тирета и точки, докато сложните включват в себе си текст и фигури. Мястото където се съхраняват стандартните типове линии е системния файл acad.lin или acadiso.lin. Последното зависимост от типа на ползваната мерна система (метрична или английска, съответстваща на двата основни шаблона acad.dwt и acadiso. dwt).

AutoCAD специфични типове линии

По същество това са текстови файлове и могат да бъдат обработвани без проблем с текстов редактор. Тъй като посочените файлове са системни за AutoCAD файл е добре да се направи негово копие за възстановяване при възникване на проблем. Потребителските линии разбира се могат да бъдат съхранени и в отделен текстов файл с разширение .lin и да бъдат заредени при необходимост.

Простите типове линии, както е видно се дефинира елементарно в два реда. Първия ред съдържа името на линията и евентуално нейното описание. Втория ред е дефиницията на самата линия. Както вече бе споменато простите линии се състоят от тирета, точки и интервали. Синтаксиса за дефиниране на проста линия е следния:
– тирето се задава с положително число, определящо нейната дължина;
– точката се задава с нула;
– интервала се задава с отрицателно число, определящо неговата дължина;
– всички параметри се заделят помежду си със запетая;
– всяка дефиниция започва с буква A.

AutoCAD специфични типове линии

Сложни типове линии

Дефинирането на сложните типове линии наподобява дефинирането на простите типове линии, като единствената разлика е допълнителното добавяне на текст или фигура. Кодът на сложния тип линия съдържа същите елементи, както и простата линия плюс допълнителни елементи затворени в квадратни скоби. В квадратните скоби се задава името на фигурата, името на съдържащия я файл и допълнителни настройки или вмъквания текст, зададен текстов стил и допълнителни настройки за текста. Допълнителните настройки се отнасят до ротация, мащаб и отместване.

Курсове, помощ, консултации

Ние сме готови да отговорим на въпросите ви във facebook. Също може да посетите и сайта ни Учебен Център – GoEdu. Ще се радваме и на всякакви препоръки за подобряване на работата ни.