Историята на знака @

Историята на знака @

Историята на знака @

Днес знакът @ е известен на всеки който някога е ползвал компютър. А как започва всичко? Появата му като част от имейл адреса е свързано с името на Реймънд Томлинсън и може да се проследи до 1971 г. Тогава Реймънд Томлинсън известен като създателя на съвременната електронна поща използва следния e-mail адрес tomlinson@bbn-tenexa. Защо изборът му е паднал именно на този знак? Отговорът на самият Томлинсън е, че решението е дошло от само себе си. А изборът е бил продиктуван от факта, че въпросния знак е от най-рядко ползваните.

Историята на знака @

Ако обаче опитаме да проследим историята на @ още по назат във времето ще се натъкнем на факта, че няма еднозначна информация нито за времето на появяването му нито за конкретната причина. Една от широко оповестяваните хипотези е, че в средновековието преписвачите на книги са заменили латинския предлог ad с @ за да ускорят работата си. Хипотезата принадлежи на американския учен Бертолд Улман, според който това се е случило някъде между VI и XIII век. Според италиянския професор Джорджо Стабиле обаче всяка нация го използва с различен смисъл.

Французите, испанците и португалците го използват за означение на мерна единица за тежест

и обем, а за италианците това е символ за амфората, която в античността също е била мерна единица за количество. В открито от Стабиле писмо от 1536 година между търговци, което е изпратено от Севиля до Рим символа е използван като абревиатура за амфора.

Историята на знака @

Както и да е неоспорим остава факта, че дълги години търговците са го използвали в смисъл на “по”, отделяйки количеството от единичната цена. При появата на първите пишешти машини знакът много скоро се появява на клавиатурата им, а по късно това се случва и с компютърната клавиатура.

Интересна е и историята свързана с названието на @.

В Испания и Португалия се наричал arroba, а във Франция – arrobace.

В англоезичнитеже страни е известен като coттercial at или at-sign или просто at (което е и съвременното му официално название). Аналогично в Германия това е: at-Zeichen, във Финляндия at-тerkki, в Естония at-тiirk и т. д. В Япония съответно се произнася като atto maak.

Историята на знака @

Далеч по интересни са популярните названия в различните страни правещи асоциация с различни животни. Например, в Дании и Норвегия знака е асоцииран със свинска опашка (grisehale), докато в Швеция го оприличават на слонски хобо (snabel). В Холандия е добило популярност названието “маймунска опашка”(apestaart). Същите асоциаций пробужда знака и у румънците (coada de maimuta).

В сърбия е просто “маймуна” (majmun). Също така и в Полша (malpa) и България. Във Франция знака @ пробужда асоциация с охлюв (escargot). Същото название е прието и в Италия (chiocciola), Турция (salyangoz) и Корея. В Русия оприличават @ на куче (собака).

Каквато и да е историята на знака @ и както и да го наричаме той е неразделна част от всеки e-mail адрес, а по този начин и от нашето ежедневие.

Ако сме ви заинтригували за повече информация ни следете във Facebook.

Може да прочетете също историята на числовите равенства и неравенства