Преобразуване настройките на множество слоеве

Преобразуване настройките на множество слоеве

Преобразуване настройките на множество слоеве

Преобразуване с Layer Translator

При прехвърлянето на чертожни файлове между отделните специалности, вероятно ще се наложи да работим със стандарти различаващи се от възприетите от нас. Бихме могли да промени слоевете така, че да отговарян максимално на приетата от нас конвенция. В този трудоемък процес незаменима помощ ще ни окаже инструмента Layer Translator. Веднъж синхронизирайки два файла можем да запишем настройките за съответствие. Така, че да ги използваме за всеки следващ файл съдържащ същите несъответствия с възприетия от нас стандарт. В резултат от стартиране на Layer Translator (Tools > CAD Standards > Layer Translator) се отваря съответния диалогов прозорец. Натискаме бутона Load в секцията Translate To за да заредим файла със стандартни настройки на слоевете (такъв файл може да бъде освен файл-стандарт, така и обикновен чертожен файл или шаблон). След зареждане на файла съответните му слоеве се появяват в списъчното поле Translate To.

Преобразуване настройките на множество слоеве

За преобразуване настройките на слоя избираме съответните слоеве в Translate From и Translate To и натискаме бутона Map. Преобразувания слой се появява в списъка Layer Translation Mappings. Повтаряме тези действия докато приведем всички слоеве от чертежа в съответствие с възприетия стандарт.
При наличие на слоеве с едни и същи имена, но различни свойства бихме могли да ги приведем към стандарта по-бързо натискайки бутона Map same, което ще доведе до съгласуване на свойствата на всички едноименни слоеве.

След като веднъж сме съхранили настройките за съгласуване можем да ги запишем, като файл с разширение .dws или .dwg. При следващо преобразуване на слоеве можем да заредим съответния файл с извършените настройки което ще ни спести голяма част от времето необходимо за преобразуването на слоевете. информация за стандарти можете да намерите на Стандарти AutoCAD (dws-файлове) .

Преобразуване настройките на множество слоеве

За въпроси и препоръки както и за още информация заповядайте във facebook. Също може да посетите и сайта ни Учебен Център – GoEdu.