Грешки при работа с AutoCAD

Грешки при работа с AutoCAD

Грешки при работа с AutoCAD

Бихме искали да обърнем внимание на някои типични грешки на начинаещи потребители (а и не само)при работа с AutoCAD.

  1. Изпращане на готови чертежи записани с последната версия на програмата
  2. Твърде често срещано и неприятно явление особено при по-младите потребители на AutoCAD е записването на чертежа във формат на възможно най-високата версия на програмата. Няма никаква гаранция, че получателя на чертежа разполага също с най-последната версия на програмата. Много често, дори знаейки това в бързината отново записваме чертежа в неподходяща за получателя версия. Един удобен начин да избегнем това e да променим версията на чертежа при запис по подразбиране. А това можем да направим влизайки в диалоговия прозорец Options, на страницата Open and Save и избирайки от падащия списък Save as нужната ни версия. Всеки нов чертеж ще се записва по подразбиране в избрания формат, а това ще ни спести известни главоболия.

  3. Изпращане на готови чертежи с липсващи шрифтове, типове линии и подложки
  4. Грешки при работа с AutoCAD

    Често в желанието си да постигнем по-добър естетичен вид на чертежа ползваме нестандартни за AutoCAD шрифтове и щриховки. Получателят на чертежа ни обикновено не притежава тези шрифтове и щриховки и това води до проблеми. Наистина в повечето случай проблема е просто естетичен, защото AutoCAD заменя липсващите елементи стандартни такива. По сериозен е обаче проблема с подложките (XRefs). Липсващата подложка няма как да бъде заменена и така чертежа остава непълен. Изобщо пращането на чертеж с прикрепени подложки може да се окаже предизвикателство. Едно универсално и лесно решение на изложените проблеми е ползване на командата etransmit. Тази команда позволява архивиране на чертежа заедно с всички свързани с него елементи. При това всичко това става автоматично без да е необходимо да го проследяваме.

За повече информация посетете Facebook или Учебен Център – GoEdu.

Предлагаме високо ефективни и професионални курсове и консултации по AutoCAD.