Вмъкване на чертеж от AutoCAD

Вмъкване на чертеж от AutoCAD

Вмъкване на чертеж от AutoCAD

DXF Импорт

DXF (Drawing eXchange Format) е един от първите файлови формати за векторна компютърна графика. Записва се в ASCII файл и поддържа всички основни графични примитиви, като точки, линии, дъги, полигони и др. Повечето векторно ориентирани графични програмени продукти поддържат DXF. Форматът се използва масово за обмен на графична информация между различни програмни продукти, а дори и между различни платформи

Тук се спираме накратко върху възможностите за импорт на dxf файлове в програми за анализ на конструкции. На практика всички съвременни програмни продукти от този тип подържат импортиране на dxf файлове. Ще разгледаме накратко по-популярните у нас SAP2000 и Radimpex Tower.

Вмъкване на чертеж от AutoCAD

Подготовка на DXF файл в AutoCAD

Тази възможност е удобна ако разполагаме с вече изчертан обект в AutoCAD (архитектурна подложка). Трябва да споменем, че освен вмъкване на равнинни чертежи, програмите поддържат и възможността за вмъкване на пространствени модели. Тъй като DXF е универсален графичен формат, възможен е импорт на обекти и от други програми, различни от AutoCAD, които поддържат този формат. За да използвате тази опция коректно, трябва да се спазват няколко основни правила при създаването на DXF файла.
1. Чертежа не трябва да съдържа сложни обекти от типа на блокове. При наличие на такива следва те да бъдат “експлодирани” до съставните им части.
2. Всички ненужни слоеве трябва да се скрият или заличат.
3. Премахваме или скриваме всички щриховки.
4. Мащабираме чертежа в AutoCAD по такъв начин, че мерните единиците, в които е изчертан, да отговарят на мерните единици, които са активни в програмата за анализ на конструкции.
5. Чертежа в AutoCAD трябва да е разположен в близост до координатното начало, като е желателно всички точки от графиката да имат положителни координати.
6. Всички линейни обекти (стени, греди и т.н.) трябва да са представени с единична, вместо
с двойна линия.

Вмъкване на чертеж от AutoCAD
Импортиране в SAP2000 и Tower

При импортиране геометрията на един от слоевете ще бъде трансформирана в друг тип обект. Единствено трябва да се определи съответствието между слой и обект. В Tower за разлика от SAP2000 е възможно това съответствие да бъде не само по слоеве, но и по цветове (като алтернативен вариант). При импортирането задължително трябва да се държи сметка за съответствието в размерността между импортиран обект и обекта в който ще се трансформира в изчислителната програма. Така например само геометрични обекти line от dxf файла трябва да се съпоставят с елементите тип beam в SAP2000.

Следващия път ще продължим с примерни задачи и решенията им. Ако сме ви заинтригували за повече информация ни следете във facebook. Също може да посетите и сайта ни Учебен Център – GoEdu

.