Как да умножаваме бързо без калкулатор

Как да умножаваме бързо без калкулатор

Как да умножаваме бързо без калкулатор

Умножение по нестандартен начин

Възможно ли е да извършваме умножение на големи числа наум по-бързо от калкулатор? Колкото и да изглежда странно отговорът на поставения въпрос е положителен. Ще се опитаме да обясним същността на метода с примери. И така, нека да започнем.

Умножение на едноцифрени числа

При умножение на едноцифрени числа дадения метод не изглежда особенно полезен, но за сметка на това с едноцифрени числа е по-лесно да демонстрираме същността му. И така нека да умножим две едноцифрени числа, например 7 и 5. Всвки второкласник знае, че произведението им е 35. А сега да умножим числата по нестандартния бърз метод:

  1. Намираме разликата между 10 и всяко от числата и я записваме в кръгче под въпросното число. В разглеждания пример получаваме 3 и 5.
  2. Изваждаме числата на кръст: 7-5 и 5-3. Получаваме едно и също число така, че бихме могли да минем с намиране на само една от двете разлики. Полученото от нас число 2 дава принос към цифрата на десетиците.
  3. Сега умножаваме числата в кръгчетата: 3 х 5 = 15.
  4. Сумираме двете числа и получаваме: 2 х 10 + 15 = 35.

Трикове, Смянате, Калкулатор

Умножение на двуцифрени числа Как да умножаваме бързо без калкулатор

Да взмем следния пример 96 х 97.

  1. Намираме разликата между 100 и всяко от числата и я записваме в кръгче под въпросното число. В разглеждания пример получаваме 4 и 3.
  2. Изваждаме числата на кръст: 96-3 и 97-4. Получаваме едно и също число 93 даващо принос към стотиците на отговора, т.е имаме 93 х 100.
  3. Сега умножаваме числата в кръгчетата: 4 х 3 = 12.
  4. Сумираме двете числа и получаваме: 93 х 100 + 12 = 9312.
Как да умножаваме бързо без калкулатор

Можем да проверим верният отговор с калкулатор. При малко повече упражнения ще се окаже, че сме станали по-бързи от калкулатора. При това се вижда, че скоростта на пресмятане почти не се влияе от това колко голенми са числата. Колкото полеми числа умножаваме, толкова по-полезен изглежда метода.

Ако сме ви заинтригували може да ни последвате във Facebook или на сайта ниУчебен Център – GoEdu.

От месец октомври планираме стартиране на курсове по математика за ученици от 5 до 12 клас – присъствено или online. Предлагаме нестандартен и интересен подход при обучението.