Теоретична механика с MathCAD

Теоретична механика с MathCAD

Теоретична механика с MathCAD

Задачи по строителна механика и съпромат решавани с MathCAD

Програмният пакет MathCAD представлява ефективно средство за решаване на редица математически и инженерни задачи, както аналитично така и числово. С помощта на MathCAD можем да решаваме успешно задачи от областта на механиката на абсолютно твърдите и деформируемите тела. Също така можем да решиаваме задачи от всички раздели на механиката. Програмата предлага много удобен и опростен интерфейс, както и добри графични възможности. Наред с това дава възможност, макар и ограничена за програмиране. Като добавим и това, че дава възможност за интеграция с MATLAB и Excel, това я прави идеален инструмент за решаване на редица инженерни задачи.

Теоретична механика с MathCAD

Ето един много нагледен пример демонстрирщ използването на MathCAD за решаването на задачи из областта на теоретичната механика. Да намерим опорните реакции и прътови усилия в статически определима равнина ферма. При изчислението на ферма по методите на теоретичната механика се предполага, че
натоварването е възлово. Усилията в прътите са по направление на техните оси и могат да бъдат опънни или натискови.

В курса по теоретична механика се разглеждат два аналитични метода за изчисление на статически определима равнинна ферма: метод с изрязване на възли и метод с ритерови разрези. За решаване на задачата с MathCAD по-подходящ е метода с изрязване на възли. При този метод е необходимо стставянето на 2 равновесни условия за всеки възел, което прави 2n уравнения за цялата ферма. Съвместното решение на тези уравнения позволвва да изчислим усилия в прътите и 3 опорни реакции. При класическо решение на фермата се рещава възел по възел. При решението с проведено с MathCAD се формира обща система от уравнения за цялата ферма , която се решава с изключително бързо с използване на вградените функции в програмата. Така моделираната в MathCAD задача дава възможност за разглеждане на различни варианти на натоварване при различни геометрични размери на конструкцията за изключително кратко време.

Теоретична механика с MathCAD

Оказваме помощ при обучение и изработването на курсовите задачи по строителна механика и съпромат.

Ако сме ви заинтригували за повече информация ни следете във Facebook. Също може да посетите и сайта ни Учебен Център – GoEdu.