Уроци курсове математика (5. – 12. клас)

Уроци по математика подготовка ДЗИ

Уроци и курсове по математика

Целогодишни и интензивни курсове по математика. Обучение в групи от 5 ученици или индивидуално.
Кандидатстудентски курсове и уроци по математика за подготовка за кандидатстване във вуз – су, унсс, ту, уасг и др. Уроци и курсове по математика за подготовка за матура. Уроци и курсове по математика за подготовка за кандидатстване след 7. клас, курсове за 6. клас.

Обучението по математика следва строг алгоритъм – започва се от най-елементарното и простото и се завършва със съставното и най-абстрактното. Всяка следваща тема е пряко или косвено продължение на предишната. С всеки урок задачите се усложняват. И затова, ако ученикът не е усвоил по необходимия начин материала, който е преподаван по-рано, той едва ли ще се справи и с текущите задачи.

Понижаването на успеха в училище не е единственият проблем, с който се сблъсква ученикът – качеството на подготовката по математика е от решаващо значение за бъдещото представяне на изпитите за кандидатстване след 7. клас и във ВУЗ.

Уроци и курсове по математика

Учебен център „GoEdu.eu” предлага уроци, курсове и програми за обучение по математика, съответстващи на различните възрасти. Организираме групови курсове за 6. клас, 7. клас и 12. клас (матура и кандидат-студенти). Предлагаме също и индивидуално обучение за ученици от 5. до 12. клас. Усвояването на материала е основано на голям брой проблемно-познавателни и творчески задачи и задълбоченото обяснение на теоретичните понятия. Особено внимание се отделя на техниката на решаване на задачи, показват се методи и прийоми за решаване не само на една отделна задача, но и на цял клас, обединени от обща структура.

Занятията са построени така, че да може да се проследи взаимовръзката между всички теми в математиката. Обучението позволява да се формират трайни знания по алгебра, геометрия и др., да се развият творческите и логически способности на учениците и да се гарантира отличен успех в училище и на математическите олимпиади, изпити и конкурси.

ПОМОЦИЯ, намаления за групи

Учебен център „GoEdu.eu” започна записването за целогодишните курсове по математика за 6. клас, 7. клас и 12. клас (матура и кандидат-студенти) за учебната 2019/2020 година.

Математика НВО 10 клас. Курсове по математика за НВО след 10 клас

Кандидат студенти. Курсове по математика за кандидат студенти

Последвайте ни и във фейсбук Facebook