AutoCAD скриптове, създаване.

AutoCAD скриптове, създаване

AutoCAD скриптове, създаване.

Скрипт файловете в AutoCAD съдържат набор от команди на AutoCAD и отговорите към тях. Скриптовете представляват текстови файлове (ASCII) с разширение .SCR. Такъв файл може да се създаде с обикновен текстов редактор, например Notepad. Функцията на Enter от команден ред тук се изпълнява също от Enter или клавиша „интервал“. В един скрипт файл могат да се включват само команди, които не извикват допълнителен диалогов прозорец. Поради тази причина добра идея при писането на скрипт е в началото да зададете стойност нула на системните променливи CMDDIA и FILEDIA. Същото важи и за променливата CMDECHO. Също така „тире“ преди командата извиква нейна версия за команден ред. Така например Layer стартира командата с диалогов прозорец, докато –Layer стартира същата команда в командния прозорец. В скриптовете се използва винаги втория вариант.

Скриптовете в AutoCAD изпълняват автоматично серия от команди, като по този начин биха могли да се използват за:

автоматизиране на самия чертожен процес;
за настройване на чертожната среда;
за почистване на чертожния файл;
за зареждане на AutoLISP програми;
за автоматизиране на различни повтарящи се команди.
Кратък пример за команден файл който създава нови слоеве с определени характеристики при стартиране би изглеждал по подобен начин:
-Layer M Axis C 30 Axis LW 0.7 Axis L Dashdotx2 Axis
M Dimensions C Red Dimensions LW 0.25 Dimensions

AutoCAD скриптове, създаване.

Дадения фрагмент създава два слоя с имена „Axis“ и „Dimensions” съответно с цвят номер 30 и червен, дебелини на линиите 0,7 и 0,25 и тип линия „прекъсната с точка“ за единия слой.

Стартирането на команден скрипт файл в рамките на отворен чертеж става с командата SCRIPT. Освен това бихме могли да стартираме скрипта и заедно със стартирането на AutoCAD. Последното става чрез създаване на икона (shortcut) на десктопа, която се персонализира. Натиска се десен бутон на мишката върху иконата и се избира Properties. В страницата Shortcut се изменя полето Target. Към текста в полето Target се прибавя следния текст: /b script-file, където script-file се заменя с името на нужния скрипт. Ако скрипта не се намира в папка Support на програмата, въпросния скрипт трябва да се опише в Target с целия си път.

За повече информация facebook, или може да посетите сайта ни Учебен Център – GoEdu.