AutoCAD Plot Style Table

AutoCAD Plot Style Table

AutoCAD Plot Style Table

(Таблици плотерни стилове)

Начинът по който ще се отпечата един чертеж в AutoCAD зависи от назначения му плотерен стил (Plot Style). Програмата работи с два основни плотерни стила – цветови и именувани. Всеки чертеж може да притежава само един от двата типа. С кой от двата типа ще бъде асоциран чертежа се определя при създаването му. Последното зависи от настройките на AutoCAD. За да изменим начина по който AutoCAD отваря чертеж с един от двата плотерни стилове трябжа да отворим прозореца Options. На страницата плот се избира опцията Default Plot Style Behavior for New Drawings и се избира един от двата варианта цветови или именувани плот стилове. При цветовите плотерни стилове начина по който се отпечатва даден чертеж се управлява от зададения на даден геометричен обект цвят, докато при именуваните настройките за отпечатване се асоцират към конкретен обект или както се случва по-често към слой. Цветовите плотерни стилове са по-познати на потребителите, но именуваните предлагат по-голяма гъвкавост.
Понякога се налага при вече готов чертеж да преминем от цветови към именувани плот стилове или обратно. Да ги разгледаме последователно.
Преминаване от именуван към цветови плот стил: Стартира се в команден ред CONVERTPSTYLES и се следват инструкциите.

AutoCAD Plot Style Table
Преминаване от цветови към именуван плот стил: Конвертирането става в две стъпки. Първо се стартира командата CONVERTCTB и следвайте инструкциите в команден ред. За окончателно завършване на преобразуването се стартира командата CONVERTPSTYLES и се изпълняват инструкциите изведени в команден ред.
Разбирането на плотерните стилове изисква известно време, но усвояването им е от голямо значение по пътя на придобиване на професионални уменя в ползването на AutoCAD.

За повече информация facebook, или може да посетите сайта ни Учебен Център – GoEdu. Там може да намерите и да се запишете за нашите курсове по AutoCAD, AutoLISP и много други.
AutoCAD Plot Style Table