AutoCAD video tutorial

AutoCAD video tutorial

AutoCAD video tutorial

В предишната публикация разгледахме използването на параметъра Visibility в динамични AutoCAD блокове.

Сега ще продължим да работим с действията Stretch и Rotate. За целта ще създадем нов блок – графичен символ за прозорец. Отваряме AutoCAD и започваме. Създаваме блока по познатия ни начин в слой 0 с показаните размери (тъй като блока ще бъде динамичен последното не е задължително).

AutoCAD video tutorial

AutoCAD video tutorial

Отваряме блока в редактора и започваме да му добавяме нужната функционалност. Искаме прозореца да може да променя единия от размерите си по отвора на стената, докато втория размер за сега ще го оставим постоянен. Спомняме си, че нужния ни параметър е Linear. Избираме параметъра и указваме двете точки които определят изменящия се размер. Добре би било изборът да стане от ляво на дясно за да можем да изтрием в последствие лявата стрелка без да изтриваме целия параметър. Целта ни пак е да променяме дължината само в едната посока.

AutoCAD video tutorial

AutoCAD video tutorial

Познатият ни вече удивителен знак в жълтия квадрат ни показва, че трябва да свържем някакво действие към дадения параметър. Да помислим какво действие да добавим. Командата в AutoCAD която променя размерите на обект само в една посока беше stretch. Подобно на нея в редактора има действие със същото име и функционалност. Остава да го изберем. Единият начин за избор беше да изберем параметъра от палитрата в левия край на чертожното поле на редактора и да го свържем с желания параметър.

Напомням, че не всеки параметър би могъл да се свързва с всяко действие.

Другият начин беше двоен клик върху жълтия квадрат и избор на нужното ни действие. По този начин ограничаваме избора само до възможните за дадения параметър действия.

AutoCAD блок прозорец

AutoCAD video tutorial

Както се вижда допустимите действия са четири. Избираме Stretch и следваме инструкциите в команден ред. Първо се изисква точка, която да се асоциира към действието и избора по подразбиране е базовата точка. Ние трябва да изберем точката в която се намира управляващия маркер на параметъра Linear.

блок базова точка

AutoCAD video tutorial

Следва избор с пресичащ прозорец подобно на командата Stretch в чертожното поле на AutoCAD след което се избират и обектите върху които ще бъде приложено действието – избираме всичко.

AutoCAD video tutorial

Вече имаме работещ динамичен блок.

Нека го тестваме. Вмъкваме го и с помощта на синия манипулатор-стрелка променяме размера му в съответствие с отвора. Да опитаме да направим блока още една идея по-интелигентен. Обикновено размерите са кратни на 5 или 10. Нека за нашият пример да са кратни на 10. Ще въведем допълнително ограничение върху линейния параметър, което ще улесни още повече работата с блока. Отваряме пак редактора. Избираме параметъра и натискаме комбинацията от клавиши Ctrl+1. Последното отваря палитрата Properties с достъпните свойства на параметъра Linear.

За нас интерес представлява секцията Value Set, както е видно от картинката. Изменяме съответните полета по показания начин. Това ще ни въведе допълнителни ограничения при промяна размера на блока – той ще може да се променя само между минималния и максималния зададен му размер през стъпка от 10 единици. Да го тестваме отново.

блок с ограничения

Виждаме, че при опит да променим размера на блока се появяват напречни къси линии, които представляват наложените ограничения. Те са разположени през 10 единици и крайните от тях отговарят на минималния и максималния размер на блока. Вече не бихме могли да вмъкнем прозорец с широчина 45 или 102 например. Същия подход можем да приложим и към блока на вратата от предния пример.

Да добавим още малко функционалност на блока.

Ще искаме да завъртаме блока на място с помощта на параметър вместо с помощта на командата Rotate. Да отворим отново редактора.Както вече вероятно сте се досетили нужния ни параметър е Rotation. Следвайки инструкциите го поставяме по начина показан на картинката. Базовата точка на въртене съвпада с базовата точка на блока, което изглежда напълно логично.

блок с въртене

AutoCAD video tutorial

Единственото действие, което може да бъде приложено към дадения параметър е Rotate. Нещата са елементарни – избира се параметъра след което обектите към които ще се приложи въпросното действие.Готови сме да тестваме отново.

При избора на обекти следва да внимаваме и да изберем и линейния параметър.

И накрая ще добавим видео демонстриращо работата с динамични блокове. Примера разглежда дефиниране графичен символ за врата и е направен по обясненията от предходните публикации.

Както виждате работата с динамични блокове не е толкова сложна. Възможностите които се отварят пред вас зависят само от знанията и фантазията ви. Надяваме се да сме успели да ви заинтригуваме. За повече информация може ни последвате във facebook. Също винаги може да посетите и сайта ни Учебен Център – GoEdu.