Италиански за начинаещи – произношение

Италиански за начинаещи

Италиански за начинаещи – произношение

Преди време реших да изучавам италиански и изпитах голямо разочарование от факта, че почти няма онлайн материали в българските сайтове. Най-добрия начин за изучаване на език безспорно е езиков курс съчетан по възможност с потапяне в автентична езикова среда. Но не всеки разполага с време и възможности за това. И така, тази и следващите публикации са за тези които като мен не разполагат с достатъчно време, а имат желанието да направят първите крачки в италианския език. Надявам се да съм им от полза.
И така да започнем с азбуката. Италианската азбука се състои от 21 букви: 5 гласни и 16 съгласни:

Буква Наименование Произношение
A a a [а] а
B b b [би] б
C c c [чи] к или ч
D d di [ди] д
E e e [е] е
F f effe [еффе] ф
G g gi [джи] г или дж
H h acca [акка] не се чете
I i i [и] и
L l elle [елле] л
M m emme [емме] м
N n enne [енне] н
O o o [о] о
P p pi [пи] п
Q q cu [ку] к
R r erre [ерре] р
S s esse [ессе] с или з
T t ti [ти] т
U u u [у] у
V v vu [ву] в
Z z zeta [дзета] ц или дз

В думи от чужд произход могат да се срещнат допълнително и следните 5 букви: j – “i lunga”, k – “kappa”, w – “doppia vu”, x – “iks” и y – “ipsilon”. Те се произнасят, както в езика от който идват.

Произношение на c и g

Съгласните c и g се произнасят съответно, като [к] и [г]пред твърдите гласни a, o, u, както и пред всички съгласни. Пред меките гласни i, e буквите c и g се произнасят съответно, като [ч] и [дж].
Например:
cane [кане] – куче
colore [колоре] – цвят
come [коме] – как
cuore [куоре] – сърце
credere [кредере] – вярвам
gatto [гатто] – котка
paga [пага] – заплата
gonna [гонна] – пола
gusto [густо] – вкус
gloria [глория] – слава
cena [чена] – вечеря
certo [черто] – разбира се
dolce [долче] – сладко
citta [читта] – градge
gelato [джелато] – сладолед
gita [джита] – излет, екскурзия, обиколка
pagina [паджина] – страница
oggi [оджи] – днес

Италиански за начинаещи – произношение

С произношението в италианския език ще продължим и в следващата си статия.

Заповядайте отново на нашия сайт Статии / Обучение или посетете страницата ни във фейсбук Facebook.

Също така предлагаме висококачествено обучение по математика за ученици и кандидат-студенти и различни компютърни курсове