Италиански за начинаещи – произношение

Италиански за начинаещи

Италиански за начинаещи – произношение

Преди време реших да изучавам италиански и изпитах голямо разочарование от факта, че почти няма онлайн материали в българските сайтове. Най-добрия начин за изучаване на език безспорно е езиков курс съчетан по възможност с потапяне в автентична езикова среда. Но не всеки разполага с време и възможности за това. И така, тази и следващите публикации са за тези които като мен не разполагат с достатъчно време, а имат желанието да направят първите крачки в италианския език. Надявам се да съм им от полза.
И така да започнем с азбуката. Италианската азбука се състои от 21 букви: 5 гласни и 16 съгласни:

БукваНаименованиеПроизношение
A aa [а]а
B bb [би]б
C cc [чи]к или ч
D ddi [ди]д
E ee [е]е
F feffe [еффе]ф
G ggi [джи]г или дж
H hacca [акка]не се чете
I ii [и]и
L lelle [елле]л
M memme [емме]м
N nenne [енне]н
O oo [о]о
P ppi [пи]п
Q qcu [ку]к
R rerre [ерре]р
S sesse [ессе]с или з
T tti [ти]т
U uu [у]у
V vvu [ву]в
Z zzeta [дзета]ц или дз

В думи от чужд произход могат да се срещнат допълнително и следните 5 букви: j – “i lunga”, k – “kappa”, w – “doppia vu”, x – “iks” и y – “ipsilon”. Те се произнасят, както в езика от който идват.

Произношение на c и g

Съгласните c и g се произнасят съответно, като [к] и [г]пред твърдите гласни a, o, u, както и пред всички съгласни. Пред меките гласни i, e буквите c и g се произнасят съответно, като [ч] и [дж].
Например:
cane [кане] – куче
colore [колоре] – цвят
come [коме] – как
cuore [куоре] – сърце
credere [кредере] – вярвам
gatto [гатто] – котка
paga [пага] – заплата
gonna [гонна] – пола
gusto [густо] – вкус
gloria [глория] – слава
cena [чена] – вечеря
certo [черто] – разбира се
dolce [долче] – сладко
citta [читта] – градge
gelato [джелато] – сладолед
gita [джита] – излет, екскурзия, обиколка
pagina [паджина] – страница
oggi [оджи] – днес

Италиански за начинаещи – произношение

С произношението в италианския език ще продължим и в следващата си статия.

Заповядайте отново на нашия сайт Статии / Обучение или посетете страницата ни във фейсбук Facebook.

Също така предлагаме висококачествено обучение по математика за ученици и кандидат-студенти и различни компютърни курсове