Италиански език – произношение (Pronuncia)

Италиански език - произношение

Италиански език – произношение

Правила за произнасяне в италианския език – продължение

Както се видя от таблицата в предишната статия повечето букви в италианския се произнасят по начина който се пишат. Изключенията от това правило са малко и ние продължаваме да се запознаваме с тях.

Произношение на съчетанията cia, cio, ciu, gia, gio, giu

Когато c и g стоят пред последователност от мека и твърда гласна се произнасят, като “ч” и “дж”, но втози случай меката съгласна не се озвучава.

Правила за произнасяне в италианския език – продължение
Примери:
ciao [чао] – здравей, чао
arancia [аранча] – портокал
cioccolata [чокколата] – шоколад
pronuncia [пронунча] – произношение
giardino [джардино] – градина
valigia [валиджа] – куфар
giorno [джорно] – ден
giornale [джорнале] – вестник
giusto [джусто] – правилен

Произношение на c и g в съчетанията che, chi, ghe, ghi

Пред h следвана от мека гласна c и g се произнасят, като “ч” и “г”. Нека си припомним, че h не се произнася.
Пример:
perche [перке] – защо, защото
chiave [киаве] – ключ
ghepardo [гепардо] – гепард
margherita [маргерита] – маргаритка

Произношение на съчетанията gli и gn

Функцията на буквата g в горните съчетания е да омекоти звученето на следващата го буква.
Произношението на съчетанията е съответно “ль” и “нь”.
Пример:
foglio [фольо]- лист хартия
famiglia [фамильа]- семейство
figlia [фильа] – дъщеря
signore [синьоре] – господин
montagnia [монтаньа] – планина
campagnia [кампаньа] – село, поле
ogni [оньи] – всеки

Италиански език – произношение

Произношение на съгласната s

Произношението на s е “с” или “з”.
Произнася се като “с”, когато:

  • стои пред гласна в началото на думата
  • се намира след съгласна
  • стои пред беззвучни съгласни (c, f, p, q, t)
  • винаги, когато е сдвоена

Пример:
sole [соле] – слънце /пред гласна в началото/
solo [соло] – сам /пред гласна в началото/
sera [сера] – вечер /пред гласна в началото/
borsa [борса] – чанта /след съгласна/
posta [поста] – поща /пред беззвучна съгласна/
basso [бассо] – нисък /когато е сдвоена/
rosso [россо] – червен /когато е сдвоена/

N.B. Двойните съгласни се произнасят отчетливо. Недобре произнесена двойна съгласна променя коренно смисъла на думата. Бъдете внимателни, италианците обичат двойните съгласни.

Буквата s се произнася като “з”, когато:

  • се намира между две гласни
  • стои пред звучни съгласни (b, d, g,l,m,n,r,v)

Пример:
casa [каза] – къща /между две гласни/
paese [паезе] – страна /между две гласни/
sbaglio [збальо] – грешка /пред звучна съгласна/
sgabello [згабелло] – табуретка /пред звучна съгласна/

Произношение на буквосъчетанието sc

Буквосъчетанието sc се произнася, като “ш” пред меките гласни i и e и като “ск” пред твърдите гласни.
Пример:
pesce [пеше] – риба
scuola [скуола] – училище
В съчетанията scia, scip, sciu буквата i не се произнася.
Например:
sciarpa [шарпа] – шал
sciopero [шоперо] – стачка

Италиански език – произношение

Съгласната z също има два начина на произнасяне, като “дз” и “ц”. Строго правило е трудно да се формулира. Обикновено се произнася като “дз” между две гласни.

Буквата q върви винаги в съчетание с u: qu и се произнася като “ку”.

Това беше краткото въведение в италианското произношение. Следващия път ще продължим с прости граматически правила и нови думи.

Заповядайте отново на нашия сайт Статии / Обучение или посетете страницата ни във фейсбук Facebook.

Също така предлагаме висококачествено обучение по математика за ученици и кандидат-студенти и различни компютърни курсове