Стандарти AutoCAD (dws-файлове)

Стандарти AutoCAD (dws-файлове)

В България за разлика от някои други държави (САЩ и Русия например) все още няма утвърдени CAD стандарти за работа в нито един отрасъл и в частност в строителството. От друга страна отделни фирми са изградили вътрешна организация при която спазват техни собствени стандарти. В по малка степен това важи и за отделните потребители на AutoCAD. Безспорно най-добрия начин за спазване на даден стандарт при чертането е дефинирането и последващото ползване на шаблонни файлове.
Когато обаче се налага разменянето на файлове между отделните специалисти всеки би искал да работи със свойте специфични настройки на слоеве, размерни и текстови стилове. Промяната на тези настройки обаче е бавен и не особено приятен процес. В голяма степен улеснение на привеждането на получен чертеж към даден приет фирмен стандарт се постига с използването на инструментите за работа със стандарти (Standards) предвидени в AutoCAD.
Макар и удобни тези инструменти са непознати за средностатистическия потребител. По тази причина ще се опитаме да внесем известна яснота в концепцията за използване на стандарти в AutoCAD.

Стандарти AutoCAD (dws-файлове)

Работата със стандарти изглежда най-общо така: създава се файл-стандарт, с който по късно се сравняват останалите чертежи и при необходимост се извършват промени в тях. Стандартния файл по същество е стандартен чертожен файл съхранен с разширение dws (Drawing Standard). Файловете-стандарти съдържат информация за настройките на слоевете, типовете линии, оразмерителните и текстовите стилове. След създаването на dws файл правим сравнение на един или няколко чертежа с него и на база получената информация решаваме как да процедираме. В резултат от сравнението получаваме информация за наличието на елементи различни от стандартните. Както и такива със стандартни имена, но с различни от стандартните настройки. В първия случай решаваме с кой от стандартните елементи ще заменим въпросния. А във втория имаме възможност да оставим елемента непроменен или да го приведем към изискванията на dws файла. Всички промени се отразяват мигновенно върху чертежа.

За повече информация facebook, или може да посетите сайта ни Учебен Център – GoEdu.eu