CSS_Cover_Temp_4

курсове

Арабски език

(0 мнение)
10
students
0
820.00лв. 690.00лв.
820.00лв. 690.00лв.

Курс 3ds MAX

(0 мнение)
0
student
0
280.00лв. 240.00лв.
280.00лв. 240.00лв.

Курс Adobe Photoshop

(0 мнение)
0
student
0
250.00лв. 210.00лв.
250.00лв. 210.00лв.

БЕЛ НВО 10 клас. Курсове по БЕЛ за НВО след 10 клас

(0 мнение)
0
student
0
850.00лв. 720.00лв.
850.00лв. 720.00лв.

WordPress за начинаещи

(0 мнение)
5
students
0
250.00лв. 180.00лв.
250.00лв. 180.00лв.

Курс БЕЛ НВО 7-ми клас

(0 мнение)
0
student
0
900.00лв. 720.00лв.
900.00лв. 720.00лв.

Курс AutoCAD-2D ускорен

(0 мнение)
0
student
0
350.00лв. 280.00лв.
350.00лв. 280.00лв.

Курс по Excel

(0 мнение)
0
student
0
150.00лв.
150.00лв.
Строителна статика Силов метод

Строителна статика Силов метод

Строителна статика Силов метод В статическите системи има две групи величини, които подлежат на опредеделяне: разрезни усилия и премествания. Тези две групи величини са взаимно еднозначно свързани, т. е. на определени усилия съответствуват точно определени премествания и обратно. При силовия

Прочетете повече »
Диаграми на разрезни усилия

Диаграми на разрезни усилия

Диаграми на разрезни усилия Бързото изчертаване на диаграмите на разрезните усилия По-бързо изчертаване на диаграмите на разрезните усилия бихме постигнали използувайки следните свойства: Ако установим, че при някакво възможно разпределение на усилията в една система при дадено натоварване всички дискове

Прочетете повече »
Еластична линия Аналогия на Мор

Еластична линия Аналогия на Мор

Еластична линия Аналогия на Мор Както е известно основна задача на съпротивление на материалите е изследване на напрегнатото и деформирано състояние на естествено твърдо тяло. При огъване благодарение хипотезата на Бернули ни е достатъчно да познаваме само деформираната ос на

Прочетете повече »
AutoCAD Diesel в комбинация с полета

AutoCAD Diesel в комбинация с полета

AutoCAD Diesel в комбинация с полета Приложение на Diesel Основното приложение на Diesel е за създаване на функционалност на менюта в AutoCAD. Но наред с това езикът има и други полезни приложения. Подобно на AutoLISP всички Diesel команди са заградени

Прочетете повече »
Правила за построяване на Q-диаграми

Правила за построяване на Q-диаграми

Правила за построяване на Q-диаграми Външните сили създават положително Q в дадено сечение, ако въртят спрямо сечението по часовниковата стрелка. Положителната напречна сила, е насочена така, че да върти изрязания елемент по часовниковата стрелка. Големината на напречната сила в дадено

Прочетете повече »
Построяване на моментови диаграми

Построяване на моментови диаграми

Построяване на моментови диаграми Указания за построяване на диаграмите на разрезните усилия Диаграмите на разрезните усилия построяваме, като определяме чрез редукция стойностите на съответните усилия само за характерните точки от конструкцията. Правила за построяване на М-диаграми Знакът на ментовата диаграма

Прочетете повече »