AutoCAD Блокове с атрибути или (етажни коти)

Етажни коти

AutoCAD Блокове с атрибути

И така какво представляват блоковите атрибути в AutoCAD? По същество атрибутите на блока са текст, но имат две съществени разлики в сравнение с нормалните текстов обекти: използват се само като част от дефиниция на блок; в сравнение с нормалния текст имат по-динамично поведение; атрибутите на блока са носители на информация.

Освен изброеното по-горе атрибутите могат да се комбинират и с функционалността на полетата – друг динамичен текстов елемент.

Ако включим текст като част от блок той остава непроменен освен ако не предефинираме блока, но тогава промяната се отразява на всичките вмъкнати блокове свързани с тази блокова дефиниция. Понякога обаче ни се налага да имаме блок в който текста се променя динамично при всяко вмъкване в чертежа без това да име отношение към самата дефиниция на блока.

AutoCAD Блокове с атрибути

Точно в този момент прибягваме към помощта на атрибутите. Типични примери за използване на блок с атрибути са надписи на осите в техническите чертежи. Символи на коти със стойности, таблица за надписване на чертежа. Последното може би е най типичния пример за прилагането на блок с атрибути. В т. нар. антетка част от надписите са постоянни и могат да бъдат нормален текст, докато други се различават във всеки отделен чертеж от проекта и се дефинират като атрибути.

Използването на такива таблици за надписване на проекта е едно добро организационно решение пестящо време и водещо до унификация при оформянето на чертежите. И не на последно място атрибутите на блока могат да са невидими елементи служещи само за съхранение и предаване на информация която по-късно да се използва от програми за работа с данни или за извеждане на спецификации.

AutoCAD Блокове с атрибути

Ако успяхме да ви убедим в полезността на блоковете с атрибути преминаваме към обясненията относно тяхното създаване. Ще го направим на базата на един съвсем прост пример. Нека създадем символ за етажна кота, който да поставяме върху архитектурни разпределения.

Щом става въпрос за блок трябва всичко да ни бъде поместено в слой 0.

AutoCAD Блокове с атрибути

Изчертаваме геометричните обекти и пристъпваме към дефиницията на атрибута. Последният ще съхранява число описващо относителната кота на съответното етажно разпределение. Намираме бутона от командната лента или в команден ред изписваме att, което е псевдонима на командата. Появява се диалогов прозорец:

Ако сме ви заинтригували за повече информация ни следете във facebook. Също може да прочетете статията AutoCAD динамични блокове /* <\/circle> <\/path> <\/svg>","is_desktop":1,"is_mobile":1,"icon_color":"#253974","icon_rgb_color":"37,57,116","channel_type":"Contact_Us","custom_image_url":"","order":"","pre_set_message":"","is_use_web_version":"1","is_open_new_tab":"1","is_default_open":"0","has_welcome_message":"0","chat_welcome_message":"","wp_popup_headline":"","wp_popup_nickname":"","wp_popup_profile":"","wp_popup_head_bg_color":"#4AA485","qr_code_image_url":"","mail_subject":"","channel_account_type":"personal","contact_form_settings":{"button_text_color":"#ffffff","button_bg_color":"rgb(248, 145, 1)","button_text":"Chat","contact_form_title":"\u041e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0435\u0442\u0435 \u0441\u044a\u043e\u0431\u0449\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0438 \u0449\u0435 \u0441\u0435 \u0441\u0432\u044a\u0440\u0436\u0435\u043c \u0441 \u0412\u0430\u0441","contact_form_field_order":[],"title_bg_color":"#A886CD"},"contact_fields":[{"field":"name","title":"\u0418\u043c\u0435","is_required":1,"placeholder":"\u0418\u043c\u0435","type":"text"},{"field":"email","title":"Email","is_required":1,"placeholder":"Email","type":"email"},{"field":"phone","title":"\u0422\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d","is_required":1,"placeholder":"\u0422\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d","type":"tel"},{"field":"message","title":"\u0412\u044a\u043f\u0440\u043e\u0441","is_required":1,"placeholder":"\u0412\u044a\u043f\u0440\u043e\u0441","type":"textarea"}],"contact_custom_fields":[],"url":"javascript:;","mobile_target":"","desktop_target":"","target":"","is_agent":"0","agent_data":[],"header_text":"","header_sub_text":"","header_bg_color":"","header_text_color":"","widget_token":"3c09ff8aaf","widget_index":"","click_event":"","is_agent_desktop":"0","is_agent_mobile":"0","v2_site_key":"","v3_site_key":"","enable_recaptcha":"0","hide_recaptcha_badge":"no","viber_url":""},{"channel":"Phone","value":"0885496517","hover_text":"Phone","svg_icon":"<\/svg>","is_desktop":1,"is_mobile":1,"icon_color":"#03E78B","icon_rgb_color":"3,231,139","channel_type":"Phone","custom_image_url":"","order":"","pre_set_message":"","is_use_web_version":"1","is_open_new_tab":"1","is_default_open":"0","has_welcome_message":"0","chat_welcome_message":"","wp_popup_headline":"","wp_popup_nickname":"","wp_popup_profile":"","wp_popup_head_bg_color":"#4AA485","qr_code_image_url":"","mail_subject":"","channel_account_type":"personal","contact_form_settings":[],"contact_fields":[],"contact_custom_fields":[],"url":"tel:0885496517","mobile_target":"","desktop_target":"","target":"","is_agent":"0","agent_data":[],"header_text":"","header_sub_text":"","header_bg_color":"","header_text_color":"","widget_token":"3c09ff8aaf","widget_index":"","click_event":"","is_agent_desktop":"0","is_agent_mobile":"0","v2_site_key":"","v3_site_key":"","enable_recaptcha":"0","hide_recaptcha_badge":"no","viber_url":""},{"channel":"Facebook_Messenger","value":"https:\/\/m.me\/GoEdu.eu","hover_text":"Facebook Messenger","svg_icon":"<\/svg>","is_desktop":1,"is_mobile":1,"icon_color":"#1E88E5","icon_rgb_color":"30,136,229","channel_type":"Facebook_Messenger","custom_image_url":"","order":"","pre_set_message":"","is_use_web_version":"1","is_open_new_tab":"1","is_default_open":"0","has_welcome_message":"0","chat_welcome_message":"","wp_popup_headline":"","wp_popup_nickname":"","wp_popup_profile":"","wp_popup_head_bg_color":"#4AA485","qr_code_image_url":"","mail_subject":"","channel_account_type":"personal","contact_form_settings":[],"contact_fields":[],"contact_custom_fields":[],"url":"https:\/\/m.me\/GoEdu.eu","mobile_target":"","desktop_target":"_blank","target":"_blank","is_agent":"0","agent_data":[],"header_text":"","header_sub_text":"","header_bg_color":"","header_text_color":"","widget_token":"3c09ff8aaf","widget_index":"","click_event":"","is_agent_desktop":"0","is_agent_mobile":"0","v2_site_key":"","v3_site_key":"","enable_recaptcha":"0","hide_recaptcha_badge":"no","viber_url":""}]}],"ajax_url":"https:\/\/goedu.eu\/wp-admin\/admin-ajax.php","data_analytics_settings":"on","page_id":"10339","product":{"title":"","sku":"","price":"","regPrice":"","discount":""},"lang":{"whatsapp_label":"WhatsApp Message","whatsapp_button":"Send WhatsApp Message","hide_whatsapp_form":"Hide WhatsApp Form","emoji_picker":"Show Emojis"}}; /* ]]> */