Италиански език - съществително име (Il sostantivo o nome)

Италиански език – съществително име (Il sostantivo o nome)

Италиански език – съществително име (Il sostantivo o nome) По функция, значение и граматически особености съществителните се делят на различни видове: Собствени и нарицателни Съществителни нарицателни имена – те назовават група еднородни предмети или явления и същевременно конкретния предмет или

Прочетете повече »
Ферми План на Максуел-Кремона

Ферми План на Максуел-Кремона

Ферми План на Максуел-Кремона Ставнопрътовите конструкции наричани още ферми, се използват широко в практиката при изграждане на мостове, кранове, покриви, самолети, стълбове, антени и др. Тези констртукции предлагат високи якостни показатели при незначителен разход на материал и тегло на съоръженията.

Прочетете повече »
Линии на влияние в статически определимисистеми

Линии на влияние в статически определимисистеми

Линии на влияние в статически определимисистеми Линиите на влияние са графики, показващи изменението на дадена статическа величина, при различни положения на единична подвижна сила върху пътя. Под “определена статистическа величина” разбираме опорните реакции или стойностите на разрезните усилия в определено

Прочетете повече »
Диофантови уравнения

Диофантови уравнения

Диофант Александрийски е гръцки математик от Александрия. Роден и живял вероятно през 3 век, поставя началотои на алгебрата. В останалите от него произведения се решават специални уравнения до четвърта степен, предимно неопределни, които са наречени в последствие “диофантови”. Диофант е

Прочетете повече »
Етапи при разработването на програми

Етапи при разработването на програми

Етапи при разработването на програми В съвсем тесен смисъл програмирането се свързва с непосредственото писане на програмен код. В по широк смисъл обаче, проследявайки процеса от получаването на задание за програмиране до реализацията на краен програмен продукт могат да се

Прочетете повече »
Как да умножаваме бързо без калкулатор

Как да умножаваме бързо без калкулатор

Как да умножаваме бързо без калкулатор Умножение по нестандартен начин Възможно ли е да извършваме умножение на големи числа наум по-бързо от калкулатор? Колкото и да изглежда странно отговорът на поставения въпрос е положителен. Ще се опитаме да обясним същността

Прочетете повече »

Моделиране с линейни уравнения

Моделиране с линейни уравнения Много житейски задачи от науката, практиката и дори от ежедневието водят до решаването на уравнения, в нашия случай – линейни уравнения. За да се реши една такава задача, трябва най-напред да се свържат всички данни с

Прочетете повече »
Грешки при работа с AutoCAD

Грешки при работа с AutoCAD

Грешки при работа с AutoCAD Бихме искали да обърнем внимание на някои типични грешки на начинаещи потребители (а и не само)при работа с AutoCAD. Изпращане на готови чертежи записани с последната версия на програмата Твърде често срещано и неприятно явление

Прочетете повече »
Универсална формула на Сипсон за обем

Универсална формула на Сипсон за обем

Универсална формула на Сипсон за обем Съвсем човешки и разбираем е стремежа за обобщаване на дадено знание. В случая говорим за универсална формула за определяне обемите на геометрични тела. Наистина ли съществува такава формула? Орговорът е положителен. Формулата принадлежи на

Прочетете повече »
Програмиране AutoCAD нестандартен подход

Програмиране AutoCAD нестандартен подход

Програмиране AutoCAD нестандартен подход Стандартният подход за увеличаване на производителността и разширяване на функционалните възможности на AutoCAD e прибягваne до програми писани на AutoLISP. Основното неудобство в този случай е свързано с работата в команден ред. Това частично може да

Прочетете повече »
Строителна статика Деформационен метод

Строителна статика Деформационен метод

Строителна статика Деформационен метод В статическите системи има две групи величини, които подлежат на определяне: разрезни усилия и премествания. Тези две групи величини са взаимно еднозначно свързани, т. е. на определени усилия съответствуват точно определени премествания и обратно. При деформационния

Прочетете повече »
Симетрията при определяне центъра на тежестта

Симетрията при определяне центъра на тежестта

Симетрията при определяне центъра на тежестта Център на тежестта на равнина фигура Координатите на центъра на тежестта се получават, като частно на съответните статични и лицето на разглежданата фигура. Обикновено разлагаме фигурата на по-прости съставни фигури с известно положение на

Прочетете повече »
Строителна статика Силов метод

Строителна статика Силов метод

Строителна статика Силов метод В статическите системи има две групи величини, които подлежат на опредеделяне: разрезни усилия и премествания. Тези две групи величини са взаимно еднозначно свързани, т. е. на определени усилия съответствуват точно определени премествания и обратно. При силовия

Прочетете повече »
Диаграми на разрезни усилия

Диаграми на разрезни усилия

Диаграми на разрезни усилия Бързото изчертаване на диаграмите на разрезните усилия По-бързо изчертаване на диаграмите на разрезните усилия бихме постигнали използувайки следните свойства: Ако установим, че при някакво възможно разпределение на усилията в една система при дадено натоварване всички дискове

Прочетете повече »
Еластична линия Аналогия на Мор

Еластична линия Аналогия на Мор

Еластична линия Аналогия на Мор Както е известно основна задача на съпротивление на материалите е изследване на напрегнатото и деформирано състояние на естествено твърдо тяло. При огъване благодарение хипотезата на Бернули ни е достатъчно да познаваме само деформираната ос на

Прочетете повече »
AutoCAD Diesel в комбинация с полета

AutoCAD Diesel в комбинация с полета

AutoCAD Diesel в комбинация с полета Приложение на Diesel Основното приложение на Diesel е за създаване на функционалност на менюта в AutoCAD. Но наред с това езикът има и други полезни приложения. Подобно на AutoLISP всички Diesel команди са заградени

Прочетете повече »
Правила за построяване на Q-диаграми

Правила за построяване на Q-диаграми

Правила за построяване на Q-диаграми Външните сили създават положително Q в дадено сечение, ако въртят спрямо сечението по часовниковата стрелка. Положителната напречна сила, е насочена така, че да върти изрязания елемент по часовниковата стрелка. Големината на напречната сила в дадено

Прочетете повече »
Построяване на моментови диаграми

Построяване на моментови диаграми

Построяване на моментови диаграми Указания за построяване на диаграмите на разрезните усилия Диаграмите на разрезните усилия построяваме, като определяме чрез редукция стойностите на съответните усилия само за характерните точки от конструкцията. Правила за построяване на М-диаграми Знакът на ментовата диаграма

Прочетете повече »
Вмъкване на чертеж от AutoCAD

Вмъкване на чертеж от AutoCAD

Вмъкване на чертеж от AutoCAD DXF Импорт DXF (Drawing eXchange Format) е един от първите файлови формати за векторна компютърна графика. Записва се в ASCII файл и поддържа всички основни графични примитиви, като точки, линии, дъги, полигони и др. Повечето

Прочетете повече »
Използване калкулатор в AutoCAD

Използване калкулатор в AutoCAD

Използване калкулатор в AutoCAD Инструментът QuickCalc Наред с набора от разнообразни инструменти AutoCAD предлага и калкулатор за извършване на изчисления. Бихме могли да го стартираме съвсем лесно с бутона QuickCalc, намиращ се в панела Utilities на страницата Home от лентата

Прочетете повече »
Формули на Виет

Формули на Виет НВО

Формули на Виет НВО Знания необходими за НВО Изразяват зависимостите между коефициентите на даден полином и неговите корени. Тук разглеждаме формулите в случай на квадратно уравнение. Това е част от материала за НВО и кандидатстудентски изпити. А ето и въпросната

Прочетете повече »
AutoCAD Потребителски щриховки

AutoCAD Потребителски щриховки

AutoCAD Потребителски щриховки Дефиниране на потребителски щрих Потапяйки се все по дълбоко в програмата AutoCAD осъзнаваме, че стандартните щриховки не са достатъчни за изпълнение на всички възложени ни задачи. За наш късмет AutoCAD позволява създаването на потребителски щриховки. При това

Прочетете повече »
Преобразуване настройките на множество слоеве

Преобразуване настройките на множество слоеве

Преобразуване настройките на множество слоеве Преобразуване с Layer Translator При прехвърлянето на чертожни файлове между отделните специалности, вероятно ще се наложи да работим със стандарти различаващи се от възприетите от нас. Бихме могли да промени слоевете така, че да отговарян

Прочетете повече »
AutoCAD специфични типове линии

AutoCAD специфични типове линии

AutoCAD специфични типове линии Потребителски типове линии Напредвайки в познанията си по отношение на AutoCAD идва момент когато се оказва, че стандартните типове линии не са ни достатъчни. За наш късмет AutoCAD позволява създаването на потребителски типове, удовлетворяващи нашите изисквания.

Прочетете повече »
Получаване информация AutoCAD чертеж

Получаване информация AutoCAD чертеж

Получаване информация AutoCAD чертеж Информация в AutoCAD файлове За разлика от чертането на ръка при чертането с AutoCAD, получаваме един интелигентен чертеж в много отношения. Тук разполагаме с няколко команди предоставящи детайлна информация за всеки обект и чертежа като цяло.

Прочетете повече »
Теоретична механика с MathCAD

Теоретична механика с MathCAD

Теоретична механика с MathCAD Задачи по строителна механика и съпромат решавани с MathCAD Програмният пакет MathCAD представлява ефективно средство за решаване на редица математически и инженерни задачи, както аналитично така и числово. С помощта на MathCAD можем да решаваме успешно

Прочетете повече »
Да съживим досовските програми

Да съживим досовските програми

Да съживим досовските програми като ПП-Плоча, Суперстат, seizm, Field Всички знаем, че времето на DOS е безвъзвратно отминало. А дали е така? Отговора не е напълно еднозначен. Все още има много хора, които се опитват да ползват старите си досовски

Прочетете повече »
Курсови задачи механика и съпромат

Курсови задачи механика и съпромат

Курсови задачи механика съпромат Консултации и помощ по теоретична (техническа) механика, съпротивление на материалите и строителна статика. Най-общо механиката е наука за преместването на материалните обекти в пространството и времето. Теоретична механика борави тясно със следните абстрактни понятия: материална точка,

Прочетете повече »
AutoCAD блокове референции прилики разлики

AutoCAD блокове референции прилики разлики

Външните референции (external reference – xref) в AutoCAD са много ефективно организационно средство улесняващо чертожния процес. Донякъде външните референции наподобяват блоковете по това, че са външни обекти които могат да се вмъкнат в текущия чертеж, но за разлика от блоковете те не стават част от този чертеж.

Прочетете повече »
НВО Математика какво трябва да знаем?

НВО Математика какво трябва да знаем?

НВО Математика какво трябва да знаем? Изпитът се състои от две части и включва три типа задачи: – с възможност за избор на верен отговор от 4 възможности; – задачи с кратък свободен отговор – задачи изискващи пълно и подробно

Прочетете повече »
Какво е това алгоритъм

Какво е това алгоритъм

Алгоритъм е основно понятие в информатиката Какво е това алгоритъм Реално погледнато няма единно определение за понятието алгоритъм, но въпреки това без познаването му е немислимо изучаването на какъвто и да е програмен език. Едно от популярните определения на понятието

Прочетете повече »
Теоретична механика статика съпромат

Теоретична механика статика съпромат

Консултации и помощ по теоретична (техническа) механика, съпротивление на материалите и строителна статика. Консултации и помощ при изработване на курсови задачи. Самата теоретичната механика се дели на статика, кинематика и динамика.

Прочетете повече »
Защо безплатното излиза скъпо

Защо безплатното излиза скъпо?

Защо безплатното излиза скъпо? Дълбоко съм убеден, че в центъра на всяка обучение стои този, който е в ролята на обучаван. Той си е отговорил на въпросите. Защо учи, каква цел преследва, колко добре иска да се научи, той решава

Прочетете повече »
Уроци по математика подготовка ДЗИ

Уроци курсове математика (5. – 12. клас)

Уроци и курсове по математика Целогодишни и интензивни курсове по математика. Обучение в групи от 5 ученици или индивидуално. Кандидатстудентски курсове и уроци по математика за подготовка за кандидатстване във вуз – су, унсс, ту, уасг и др. Уроци и

Прочетете повече »
Италиански език - произношение

Италиански език – произношение (Pronuncia)

Италиански език – произношение Правила за произнасяне в италианския език – продължение Както се видя от таблицата в предишната статия повечето букви в италианския се произнасят по начина който се пишат. Изключенията от това правило са малко и ние продължаваме

Прочетете повече »
Италиански за начинаещи

Италиански за начинаещи – произношение

Италиански за начинаещи – произношение Преди време реших да изучавам италиански и изпитах голямо разочарование от факта, че почти няма онлайн материали в българските сайтове. Най-добрия начин за изучаване на език безспорно е езиков курс съчетан по възможност с потапяне

Прочетете повече »
Историята на знака @

Историята на знака @

Историята на знака @ Днес знакът @ е известен на всеки който някога е ползвал компютър. А как започва всичко? Появата му като част от имейл адреса е свързано с името на Реймънд Томлинсън и може да се проследи до

Прочетете повече »
Етажни коти

AutoCAD Блокове с атрибути или (етажни коти)

AutoCAD Блокове с атрибути И така какво представляват блоковите атрибути в AutoCAD? По същество атрибутите на блока са текст, но имат две съществени разлики в сравнение с нормалните текстов обекти: използват се само като част от дефиниция на блок; в

Прочетете повече »
AutoCAD video tutorial

AutoCAD video tutorial

AutoCAD video tutorial В предишната публикация разгледахме използването на параметъра Visibility в динамични AutoCAD блокове. Сега ще продължим да работим с действията Stretch и Rotate. За целта ще създадем нов блок – графичен символ за прозорец. Отваряме AutoCAD и започваме.

Прочетете повече »
AutoCAD Динамични блокове

AutoCAD блокове динамични (Продължение 2)

В предишната публикация разгледахме използването на параметъра Flip в динамичен блок. Сега ще продължим с параметъра Visibility. Както вероятно проличава от името този параметър управлява видимостта. Това е един от малкото параметри, които не изискват прикачане към тях на някакво действие. Да видим как

Прочетете повече »

AutoCAD Динамични блокове (Продължение 1)

AutoCAD Динамични блокове В предишната публикация разгледахме пример за създаване на динамичен блок. Нека продължим с примера усложнявайки и прибавяйки нова функционалност към блока. За целта отваряме блока който вече имаме в редактора на блоковете. Искаме да накараме вратата да

Прочетете повече »
AutoCAD Динамични блокове

AutoCAD Динамични блокове

AutoCAD Динамични блокове Едва ли някой от сериозните потребители на AutoCAD изпитва съмнения относносно полезността на блоковете. След AutoCAD2006 с появата на динамичните блокове, блоковете станаха още по-полезни инструменти в чертожната практика. Ще разгледаме на базата на прост пример създаването

Прочетете повече »
AutoCAD трикове

AutoCAD Съвети към начинаещите – как да започнем нов чертеж (продължение)

AutoCAD трикове Продължаваме със съветите за започване на нов чертеж: 1. Задайте подходящи мерни единици. Чертежите в моделното пространство в AutoCAD се изчертават в действителните си размери в нужните мерни единици. Последното зависи от вида на чертежа и техническата област

Прочетете повече »
Консултации и помощ

Консултации и помощ при изработване на курсови задачи

Консултации и помощ при изработване на курсови задачи Ако сте на прага на ново учебно предизвикателство или се нуждаете от помощ при изготвянето на научни текстове, то сте на точното място! 📚✍️ 🔥 Ние сме екип от опитни и отдадени

Прочетете повече »
AutoCAD Помощ Трикове

AutoCAD Съвети към начинаещите

AutoCAD Съвети към начинаещите – как да започнем нов чертеж. Ще предложим няколко основни съвета относнио започването на нов чертеж и настройване на работната среда. Ето и съветите ни: AutoCAD Помощ Трикове. 1. Започнете работата си с подходящ шаблон. Програмата

Прочетете повече »
AutoCAD Бързо плотиране

AutoCAD Бързо плотиране от моделното пространство

Не е тайна, че крайната цел при чертането в AutoCAD е отпечатване на чертежа върху хартия. Съществуват два основни начина за отпечатване: от моделното или от листното пространство. Второто дава повече възможности и по-голяма гъвкавост.

Прочетете повече »
Курсове и уроци по математика

Курсове и уроци по математика 5-12 клас

Курсове и уроци Курсове и уроци по математика 5-12 клас. Целогодишни и краткосрочни курсове по математика; Индивидуален подход и качествено обучение; Обучение провежданe в малки групи или индивидуално; Подготовка за НВО; Кандидатстудентски курсове; Комуникативна локация. Курсове и уроци Учебен център

Прочетете повече »
Visual LISP автоматизaция AutoCAD

Visual LISP – автоматизaция в AutoCAD

Visual LISP автоматизaция в AutoCAD. Достъпно и лесно средство за автоматизиране на задачи в AutoCAD (Visual LISP автоматизaция в AutoCAD) В AutoCAD разполагаме с различни средства за автоматизиране и подобряване на работния процес. Подържат се различни програмни езици, но безспорно

Прочетете повече »
3ds MAX hotkeys

3ds MAX hotkeys (Полезни клавишни комбинации).

3ds MAX hotkeys (Полезни клавишни комбинации).
Използвайки комбинации от горещи клавиши в 3ds max, можете да постигнете забележимо увеличаване на скоростта. Тук ще разгледаме някои полезни клавишни комбинации. Най-напред ще разгледаме функционалните клавиши.

Прочетете повече »
AutoCAD скриптове, създаване

AutoCAD скриптове, създаване.

Скриптовете представляват текстови файлове (ASCII) с разширение .SCR. Такъв файл може да се създаде с обикновен текстов редактор, например Notepad. Функцията на Enter от команден ред тук се изпълнява също от Enter или клавиша „интервал“.

Прочетете повече »

AutoCAD Shortcuts (Полезни клавишни комбинации)

AutoCAD Shortcuts (Полезни клавишни комбинации) Използвайки комбинации от горещи клавиши в AutoCAD, можете да постигнете забележимо увеличаване на скоростта. Тук ще разгледаме някои полезни клавишни комбинации. Най-напред ще разгледаме функционалните клавиши. С всеки от тях с изключение на F1 е

Прочетете повече »
AutoCAD Plot Style Table

AutoCAD Plot Style Table

AutoCAD Plot Style Table (Таблици плотерни стилове) Начинът по който ще се отпечата един чертеж в AutoCAD зависи от назначения му плотерен стил (Plot Style). Програмата работи с два основни плотерни стила – цветови и именувани. Всеки чертеж може да

Прочетете повече »
AutoCAD потребителски линии

AutoCAD потребителски линии, създаване.

AutoCAD потребителски линии AutoCAD Създаване на потребителски типове линии. Стандартно AutoCAD разполага с около 40 типа линии. В началото този набор от линии вероятно е напълно достатъчен. С времето обаче е твърде вероятно да се появи необходимост от допълнителни типове

Прочетете повече »
Слоят Defpoints AutoCAD

Слоят Defpoints AutoCAD – полезен и коварен

Слоят Defpoints AutoCAD Всеки средностатистически ползвател на AutoCAD е наясно с необходимостта от организиране на чертежа в слоеве. Наред със слоевете които ние създаваме в AutoCAD има един изключително полезен слой, който се създава автоматично от програмата. Това е слоя

Прочетете повече »

Стандарти AutoCAD (dws-файлове)

Стандарти AutoCAD (dws-файлове) В България за разлика от някои други държави (САЩ и Русия например) все още няма утвърдени CAD стандарти за работа в нито един отрасъл и в частност в строителството. От друга страна отделни фирми са изградили вътрешна

Прочетете повече »
Весели Великденски Празници

Весели Великденски Празници!

Весели Великденски Празници Скъпи приятели, Най-любимият и светъл християнски празник Великден идва заедно със събуждането на природата за нов живот, топлото слънце и красотата на първите пролетни цветя. Възкресение Христово символизира победата на живота над смъртта, на доброто над злото,

Прочетете повече »