Да съживим досовските програми

Да съживим досовските програми

Да съживим досовските програми като ПП-Плоча, Суперстат, seizm, Field

Всички знаем, че времето на DOS е безвъзвратно отминало. А дали е така?

Отговора не е напълно еднозначен. Все още има много хора, които се опитват да ползват старите си досовски програми. Какво налага това? От една страна по-възрастните потребители се справят по-трудно с новите софтуерни решения. От друга страна това се случва по силата на навика или защото досовските програми предлагат по-прост потребителски интерфейс.

Показателно до някъде е нежеланието на по-възрастните строителни инженери проектанти да използват съвременните софтуерни решения. Макар, че в никакъв случай не поощряваме това поведение, ситуацията е такава каквато е. Тези упорити любители на DOS обаче все по-често се сблъскват с редица проблеми. Първо – дали досовската програма ще тръгне на новия им компютър. Ако тръгне следващия възможен проблем е кирилизацията на програмния интерфейс или при разпечатване на резултатите на принтер.

Да съживим досовските програми като ПП-Плоча, Суперстат, seizm, Field

А ето и решението. Предлагаме няколко съвета, които могат да решат част от възникналите проблеми.

Истинският проблем не е дали използвате Windows 7, 8 или 10. А по скоро дали 32 или 64-битова версия. Всяка 32-битова версия на Windows може да борави с DOS програми лесно. 64-битова версия се нуждае от малко помощ.

Просто стартирайте програмата DOS (която ще има или разширение на файла .EXE или .COM), както бихте направили всеки друг Windows файл. Първият път, когато направите това, ще се появи прозорец, който ще ви каже, че имате нужда от функция, наречена NTDVM. Щракнете върху Инсталиране на тази функция и програмата ви ще се зареди.

След като направите това, няма да трябва да го правите отново. DOS програмите просто ще се изпълняват в Windows.

Но ако използвате 64-битова версия на Windows, ще ви е необходима програма, която може да работи с DOS във виртуална машина. И не, това не е толкова страшно, колкото звучи.

Изтеглете и инсталирайте vDos. По подразбиране се инсталира в C:\vDos, но препоръчвам да го инсталирате в нова папка.

Защо това е важно? vDos използва папката, съдържаща програмата vDos, като виртуално устройство C :. Всеки файл, до който имате достъп, създавате или променяте в DOS средата, ще остане в тази папка.

Когато заредите vDos, ще получите DOS среда в прозорец. Ще трябва да натиснете който и да е клавиш, за да стартирате програма за база данни. Натиснете 0, за да излезете от програмата и да стигнете до старомодния DOS. Оттам можете да стартирате всяка DOS команда или да стартирате всяка DOS програма, която сте избрали.

Ако имате въпроси свържете си с нас и ние ще ви помогнем с това да раобтите пълноценно със старите си програми на новият си компютър.

Ако сме ви заинтригували за повече информация ни следете във Facebook. Също може да посетите и сайта ни Учебен Център – GoEdu

Посетете нашата Facebook страница, там може да зададете своите въпроси и да получите компетентни отговори по теми свързани с компютърни услуги.

Дистанционно обучение