AutoCAD Shortcuts (Полезни клавишни комбинации)

AutoCAD Shortcuts (Полезни клавишни комбинации)

Използвайки комбинации от горещи клавиши в AutoCAD, можете да постигнете забележимо увеличаване на скоростта. Тук ще разгледаме някои полезни клавишни комбинации. Най-напред ще разгледаме функционалните клавиши. С всеки от тях с изключение на F1 е свързан помощен режим, който се намира в лентата за състояние:
F1 – извиква help.
F2 – отваря текстовия прозорец свързан с командния ред
F3 – включва/изключва режима на долепване към характерни точко (Object Snap)
F4 – включва/изключва режима на долепване към характерни точки на 3D обекти (3D Object Snap)
F5 – превключва между различните изометрични равнин при чертане в 2D.
F6 – включва/изключва динамична координатна система (Toggle Dynamic UCS)
F7 – визуализира помощната мрежа (Grid)
F8 – включва/изключва режима на ортогонално чертане (Ortho Mode)
F9 – включва привързване на дискретната невидима мрежа (Snap Mode)
F10 – включва/изключва режима на полярно проследяване (Polar Tracking)
F11 – включва/изключва режима на прихващане на характерни точки по две пресичащи се направления прекминаващи през характерни точки за долепване (Object Snap Tracking)
F12 – включва/изключва режима на динамично въвеждане (Dynamic Input)
Други полезни клавишни комбинации:

AutoCAD Shortcuts (Полезни клавишни комбинации)

Ctrl+0 – Увеличава максималн чертожното пол скривайки лентите с инструменти (Clean Screen)
Ctrl+1 – контролира появяването на палитрата със свойства на обектите (Property Palette)
Ctrl+2 – включва/изключва появяването на палитрата Design Center
Ctrl+3 – контролира появяването на Tool Palette
Ctrl+4 – управлява Sheet Set Manager
Ctrl+8 – включва калкулатора на AutoCAD
Ctrl+9 – включва/изключва командния ред (Command Line)
Shift+десен бутон на мишката извиква контексното Object Snap меню

За повече информация facebook, или може да посетите сайта ни Учебен Център – GoEdu. Там може да намерите и да се запишете за нашите курсове по AutoCAD, AutoLISP и много други.