3ds MAX hotkeys (Полезни клавишни комбинации).

3ds MAX hotkeys

3ds MAX hotkeys (Полезни клавишни комбинации).

Използвайки комбинации от горещи клавиши в 3ds max, можете да постигнете забележимо увеличаване на скоростта. Тук ще разгледаме някои полезни клавишни комбинации. Най-напред ще разгледаме функционалните клавиши. С всеки от тях с изключение на F1 е свързан помощен режим, който се намира в лентата за състояние:
F1 – извиква help.
F5 – ограничава движението по ос X.
F6 – ограничава движението по ос Y.
F7 – ограничава движението по ос Z.
F9 – стартира бърз рендър.
F10 – отваря прозорец за настройване на визуализацията (рендерирането).
F12 – визуализира прозореца за трансформации в режим на местене, въртене или мащабиране.
Други полезни клавишни комбинации:
Alt+ A – извиква команда за подравняване Align.
W – стартира трансформация преместване.
E – стартира трансформация въртене.
R – стартира трансформация мащабиране.
H – отваря диалогов прозорец за селекция по име.
G – – включва/изключва визуализирането на grid мрежата.
M – включва редактора на материалите.

3ds MAX hotkeys (Полезни клавишни комбинации).

Ctrl+V – клонира избран обект върху оригинала.
Ctrl+N – включва калкулатор във всяко поле където се допуска въвеждане на числена стойност.
Alt + W – визуализира само активния визуализационен порт на цял екран, скривайки останалите.
3ds MAX hotkeys (Полезни клавишни комбинации).
Това бяха част от полезните „бързи“ клавиши в 3ds max.

За повече информация facebook, или може да посетите сайта ни Учебен Център – GoEdu.