AutoCAD Съвети към начинаещите – как да започнем нов чертеж (продължение)

AutoCAD трикове

AutoCAD трикове

Продължаваме със съветите за започване на нов чертеж:

1. Задайте подходящи мерни единици.

Чертежите в моделното пространство в AutoCAD се изчертават в действителните си размери в нужните мерни единици. Последното зависи от вида на чертежа и техническата област която покрива. При работа с добре дефинирани блокове и външни референции е от особенна важност чертежа да има коректно дефинирана работна мерна единица. А ето как става това: Извиква се команда UNITS и в появилият се диалогов прозорец се правят нужните настройки. Командата може да се тира от бутона application, менюто Format или от команден ред.

От списъчното поле избираме типа на мерната единица. Трябва да бъде ясно, че въпросната настройка оказва влияние върху автоматичното мащабиране при вмъкването на бликове. В същият диалогов прозорец трябва да зададем и начина по който ще се извеждат мерните единици на екран, както и точността им.
Програмата винаги рабои с една и съща точност, но извежда дължините и ъглите с точността зададена в горния диалогов прозорец. Това е причината да задаваме една допълнителна значеща цифра в повече от нужната ни точност след запетаята.
За да стане по-ясно ще дадем пример: Ако сме задали точност 0, т.е. до цяло число и имаме изчертана линия с дължина 560.4 единици, всяка проверка на дължината ѝ ще ни извежда 560 единици. Това ни изпавя пред проблема да не можем да открием чертожна грешка заради зададена ниска точност на извеждане. По-подобен начин стои и въпроса с ъглите. Самите типове мерни единици няма да бъдат разгледани тук, защото то не е предмет на тази публикация.

Категория: AutoCAD помощ трикове.

2. Задайте граници на чертожното пространство.

Въпреки, че AutoCAD работи с безкрайна равнина (важи за равнинните чертежи) е добре да се задават предварително чертожните граници. Последното има отношение към командите за работа с екранното изображение ZOOM, както и на режима GRID. Командата за задаване граници на чертожното поле е LIMITS. За определяне на границите са ни необходими координатите на две точки, определящи диагонала на правоъгълника задаващ границите. Първата точка обикновенно е началото на координатната система. Добре е след задаване на границите да се изпълни командата ZOOM ALL.

3. Създайте необходимите слоеве.

Добра идея е и създаване на необходимите слоеве в началото преди да започнем да чертаем. При създаването им е хубаво да ползваме контрастни и съобразени с фона на моделното пространство цветове. Тук е мястото да присвоим на слоевете и нужните типове и дебелини на линии.
Явното задаване на цвят, тип и дебелина на линия като свойство от панела Properties на страницата Home от лентата с инструменти е много лоша практика и пълна липса на професионализъм.

4. Настройване на помощните режими.

Повечето чертежи предполагат изчертаване на множество линии, които са строго хоризонтални или вертикални (успоредни на осите на координатната система). Най-сигурния начин да ги изчертаем е използването на режима ORTHO. Другият помощен режим без който е невъзможно даже да си представим чертането в AutoCAD е режима OSNAP. Последният управлява точното прихващане на характерни точки от вече изчертаните обекти. Десен бутон на мишката върху бутона активиращ режима OSNAP и избиране на.Settings от контекстното меню извиква следния диалогов прозорец:

Категория: AutoCAD помощ трикове.

Виждаме всички налични OSNAP режими. Не е добре повече от 4-5 режима да са включени едновременно. Включването на всички режими затруднява много работата по чертежа. Включените режими са активни само при стартирана команда. Изобщо всеки помощен режим е активен само при действаща команда.
Добра идея е преди да започнем да чертаем е да настроим предварително и всички необходими размерни и текстови стилове, както и да създадем нужните ни блокове (ако са ни нужни такива).
………………………………………………
Надявам се да сме ви полезни! Приятно чертане!
Ако сме ви заинтригували за повече информация ни следете във Facebook. Също може да посетите и сайта ни Учебен Център – GoEdu. Предстои публикуване на ръководство в pdf формат.
До скоро!