AutoCAD Динамични блокове

AutoCAD Динамични блокове

AutoCAD Динамични блокове

Едва ли някой от сериозните потребители на AutoCAD изпитва съмнения относносно полезността на блоковете. След AutoCAD2006 с появата на динамичните блокове, блоковете станаха още по-полезни инструменти в чертожната практика.
Ще разгледаме на базата на прост пример създаването на динамичен блок спирайки се на основните моменти. Първоначално създаваме нормален статичен блок. За разглеждания пример това ще бъде врата. Първо изчертаваме необходимите ни графични обекти в слой 0 след, което ги групираме в блокова дефиниция. За успешното създаване на блока са ни нужни минимум три параметъра: име, избрани обекти и базова точка.

AutoCAD Динамични блокове

Тъй като искаме да създадем динамичен блок е добре веднага да го отворим в редактора. За целта трябва да поставим отметка на означеното поле.

AutoCAD Динамични блокове

AutoCAD Динамични блокове

Затваряйки прозореца за дефиниране на блока автоматично отваряме редактора на блокове.

За да направим един блок динамичен трябва да му зададем променящ се параметър и към него да свържем нужното ни действие. Един блок може да има много комбинации от параметри и действия, като трябва да се има предвид че те си влияят помежду си. Също така един параметър може да управлява повече от едно действие. Всички действия и параметри се избират от палитрата в лявата част на чертожното поле на редактора.

AutoCAD Динамични блокове

За разглеждания пример искаме при промяна отвора на вратата да се мащабира цялата врата. Първо трябва да подберем нужния ни параметър. В нашият случай ни трябва параметъра Linear. Избираме параметъра и указваме двете точки които определят променящия се размер. Добре би било изборът да стане от дясно на ляво. Това ни позволява да изтрием дясната стрелка без да изтриваме целия параметър. А изтриваме стрелката защото искаме да променяме дължината на линейния параметър само в една посока, което за конкретния пример е логично.

AutoCAD Динамични блокове

AutoCAD Динамични блокове

Удивителният знак на жълт фон показва, че към параметъра няма свързано действие. Двоен клик върху жълтото квадратче на параметъра извиква контекстно меню с всички съвместими с него действия.

AutoCAD Динамични блокове

AutoCAD Динамични блокове

В нашият случай нужното ни действие е scale. На поканата да изберем нужните обекти избираме цялата геометрия на блока заедно с линейния параметър. В резултат жълтото квадратче изчезва, а ние вече имаме динамичен блок.

AutoCAD Динамични блокове

Остава да го тестваме. Вмъкваме блока на нужните места. Сега остава да променим размерите на вратата там където това е необходимо. Избираме съответния символ и изтегляме синята стрелка (маркера на линейния параметър) на нужната позиция. В резултат на това вратата се мащабира по отвора.

AutoCAD Динамични блокове

Аутокад AutoCAD Динамичен Блок

Аутокад AutoCAD Динамичен Блок

Надявам се да сме ви насърчили да използвате и изследвате възможностите на динамичните блокове!
Ако сме ви заинтригували за повече информация ни следете във facebook. Също може да посетите и сайта ни Учебен Център – GoEdu. Предстои публикуване на ръководство в pdf формат.
До скоро!