AutoCAD Динамични блокове (Продължение 1)

AutoCAD Динамични блокове

В предишната публикация разгледахме пример за създаване на динамичен блок.

Нека продължим с примера усложнявайки и прибавяйки нова функционалност към блока. За целта отваряме блока който вече имаме в редактора на блоковете.

AutoCAD динамични

Искаме да накараме вратата да се обръща огледално спрямо ос минаваща по средата на отвора. Трябва първо да добавим нужния параметър, който в случая е Flip. Избираме параметъра и указваме двете точки които определят оста на симетрия и трета точка указваща позицията на маркера на параметъра Flip.

AutoCAD Динамични блокове

Средата на отвора избираме с помоща на режима Mid Between 2 Points, намиращ се в контексното OSnap меню. Последното се извиква с комбинацията: Shift + десен бутон на мишката.

AutoCAD блокове продължение

След като имаме поставен параметър трябва да му прикачим някакво действие.

Единственото действие което може да бъде прикачено към параметъра също се казва Flip . Избираме действието, селектираме параметъра към който се прикача и избираме обектите върху които се разпростира (в случая върху всичко). Затваряме редактора и тестваме блока. Вмъкваме блока и го подравняваме по отвора. Прави впечатление, че не навсякъде маркера на Flip е по средата.

Ако се опитаме да обърнем блока огледално определено няма да получим това което бихме искали – вратата ще се отмести спрямо отвора в стената.

Изключение прави само блока в оригинален размер. За да се отървем от това би трябвало отново да редактираме блока така, че при мащабирането на вратата стрелката на Flip да остава винаги по средата на отвора (респективно оста на симетрия да минава през средата на отвора).
Връщаме вратите в изходна позиция:

AutoCAD блокове продължение

Отваряме редактора и се досещаме, че ако Flip също беше подложен на мащабиране стрелката, както и оста на симетрия щяха да остават винаги по средата. Остава да добавим и Flip към обектите подложени на действието Scale. Десен бутон върху иконката на приложеното действие извиква контекстно меню. Избираме Action Selection Set и след това Modify Selection Set.

AutoCAD блокове продължение

Добавяме новите обекти към селекцията и затваряме редактора съхранявайки промените. Видно е, че вече стрелката на параметъра за огледално завъртане е по средата.

AutoCAD Динамични блокове

AutoCAD блокове продължение.

Нека го тестваме. Резултата е този, който първоначално искахме да получим.

AutoCAD Динамични блокове

Разгледаният пример показа колко важна е последователността на прилагане на параметри и действия, както и взаимната им връзка за правилното функциониране на динамичния блок!
Надявам се да сме ви насърчили да използвате и изследвате възможностите на динамичните блокове!

Ако сме ви заинтригували за повече информация ни следете във facebook. Също може да посетите и сайта ни Учебен Център – GoEdu. Предстои публикуване на ръководство в pdf формат.

AutoCAD Динамични блокове.

До скоро! Ще продължим със запознаването на функционалните възможности на динаничните блокове върху разглеждания пример.