AutoCAD блокове динамични (Продължение 2)

AutoCAD Динамични блокове

AutoCAD блокове

В предишната публикация разгледахме използването на параметъра Flip в динамични AutoCAD блокове.

Сега ще продължим с параметъра Visibility. Както вероятно проличава от името този параметър управлява видимостта. Това е един от малкото параметри, които не изискват прикачане към тях на някакво действие. Да видим как работи. Нека си представим следната ситуация: искаме нашият блок door да показва, както врата отворена на 90 градуса, така и отворена – на 45 градуса. Отваряме отново готовия вече динамичен блок в редактора и избираме параметъра Visibility и го позиционираме близо до блока.

AutoCAD блокове

Виждаме отново жълтия квадрат с удивителна. За разлика от разгледаните до момента параметри Visibility не изисква действие, но за да работи е необходимо да се донастрои. Това става задавайки му различни състояния на видимост с инструментите от едноименния панел от лентите с инструменти на редактора.

AutoCAD блокове

За всяко отделно състояние на видимост трябва да имаме отделни геометрични обекти.

В нашият случай състояниата на видимост са 2. Първото е вече налично остава да изчертаем второто. За по-добра видимост изчертаваме вратата отворена на 45 градуса в страни на съществуващата – ето така:

Сега можем да преместим дясната врата, така че базовите точки на двете състояния на видимост да съвпаднат.

Остава да дефинираме видимостите и да ги настроим. От панела Visibility активираме Visibility States.

AutoCAD блокове

Появява се следният диалогов прозорец:

Натискаме бутона New и създаваме второ състояние. Преименуваме двете състояния, например 45 и 90. Връщаме се към панела управляващ видимоста. В нашият случай избраното състояние на видимост е 90. По подразбиране всичко в чертожното поле на редактора е видимо. Натискаме бутона Make Invisible и избираме наклонената на 45 градуса линия и малката дъга.

AutoCAD блокове

AutoCAD блокове

В резултат на това те изчезват от екрана. Сега да проверим другото състояние на видимост. Отново всичко е видимо. Постъпваме по подобен начин с голямата дъга и верикалната линия така, че да ги направим невидими.<h2>” width=”192″ height=”106″ class=”alignnone size-medium wp-image-9034″ /></p>
<p>Записваме блока и го тестваме. Вмъкваме вратата отворена на 90 градуса и я мащабираме по отвора с помощта на динамичните маркери. Всичко изглежда ОК.</p>
<p><img loading=

Нека сега сменим видимостта на 45 градуса. Резултатът вече не е толкова приятен. Вратата отворена на 45 градуса не се преоразмерява.

Блокове аутокад продължение
AutoCAD блокове

Ако помислим малко това е напълно логично. Действието Scale “не знае” нищо за това състояние на видимост. Ще постъпим както постъпихме предишния път при Flip – ще добавим обекти към Scale. И за да не губим време да тестваме няколко пъти да добавим същите обекти и към действието Flip. За целта обаче първо визуализираме всички обекти с помощта на бутона Visibility Mode, за да сме в състояние да ги избираме.

Записваме редактирания блок и се радваме на резултата – всичко работи напълно коректно.

Блокове аутокад продължение

Разгледаният пример отново показа колко важна е взаимната връзка между отделните параметри и действия за коректната работа на динамичния блок!
Надявам се да сме ви насърчили да използвате и изследвате възможностите на динамичните блокове! Ако сме постигнали това като резултат ви пожелаваме приятни и спорни занимания.

Ако сме ви заинтригували за повече информация ни следете във facebook. Също може да посетите и сайта ни Учебен Център – GoEdu. Предстои публикуване на ръководство в pdf формат.
До скоро! Ще продължаваме да ви запознаваме с възможностите на динаничните блокове.