Слоят Defpoints AutoCAD – полезен и коварен

Слоят Defpoints AutoCAD

Слоят Defpoints AutoCAD

Всеки средностатистически ползвател на AutoCAD е наясно с необходимостта от организиране на чертежа в слоеве. Наред със слоевете които ние създаваме в AutoCAD има един изключително полезен слой, който се създава автоматично от програмата. Това е слоя Defpoints. Кога се появява този слой и защо? Отговора на първия въпрос е: в момента на нанасянето на първото оразмеряване в чертежа. Отговора на втория въпрос е малко по-дълъг. Слоят Defpoints е със служебно предназначение. В този слой се разполагат дефиниционните точки на размерната линия. Това са двете точки които сме посочили като начална и крайна при определянето на размера. Въпросните точки не се отпечатват никога, защото състоянието за отпечатване на слоя е NoPlot по подразбиране. Нещо повече това състояние не може да се измени. Веднъж създаден слоя Defpoints не може да бъде премахнат от чертежа подобно на слой 0. Очевидно без този слой не е възможно да бъде дефинирана размерна линия.

Слоят Defpoints AutoCAD

Сега за проблемите които може да създаде Defpoints. При непознаването му и едно по-невнимателно отношение към чертежа е възможно изчертаване на част от чертаежа във него. Лошото при този слой е, че всичко изчертано в него се вижда прекрасно на чертежа, но не се отпечатва по никакъв начин. Особено застрашени от допускане на подобна грешка са потребители имащи навика да чертаят в произволен слой и да задават характеристиките на линиите явно като свойства. Държа да подчертая, че това е изключително непрофесионален и нелогичен подход въпреки, че се среща не рядко при част от самоуките потребители. Единственото що годе логично място за използване на Defpoints по мое мнение е за изчертаване рамката на визуализационния порт в листното пространство тъй като последната не се отпечатва. Въпреки това по-добре е това да става със специално създаден за целта слой на който му е зададено състояние NoPlot.
И така в заключение Defpoints е един изключително полезен слой с който обаче трябва да се внимава. Най-добре би било да се спазва правилото: Не чертай нищо в Defpoints.

За повече информация относно организацията на чертеж със слоеве, или друга полезна информация за AutoCAD може да посетите сайта ни Учебен Център – GoEdu или Facebook