AutoCAD потребителски линии, създаване.

AutoCAD потребителски линии

AutoCAD потребителски линии

AutoCAD Създаване на потребителски типове линии.

Стандартно AutoCAD разполага с около 40 типа линии. В началото този набор от линии вероятно е напълно достатъчен. С времето обаче е твърде вероятно да се появи необходимост от допълнителни типове линии различни от стандартните. За щастие създаването им не представлява особена трудност. Всички типове стандартни линии се зареждат от файл с разшиирение *.lin, acad.lin или acadiso.lin в зависимост от това дали работим в ангийска или в метрична мерна система. Новите типове могат да се добавят в стандартния файл или в новосъздаден такъв чрез Notepad и записан с разширение *.lin. Дефиницията на всеки тип линия се състои от два реда: първия ред съдържа името и описанието, а втория е същинския код за създаване на линията. Да разгледаме един пример за описание на линия:
*Center, Center — – — – —
A, 31.75, -6.35, 6.35, -6.35
Както вече бе споменато втоия ред представлява кода на линията, които задължително започва с буква A (изписана на латиница). Положителните числа в кода представляват дължината на изчертания линеен сегмент. Докато отрицателните представляват преместване на определена разстояние без да се изчертава нищо (т.е. представлява прекъсване на линията. Ако трябва да поставим точка набираме код – 0. Кодът на примерната линия се разбира от AutoCAD по следния начин: „Изчертай сегмент с дължина 31.75 единици, отмести на 6.35 единици без да изчертаваш нищо, изчертай сегмент с дължина 6.35 и се отмести на 6.35 единици без да чертаеш. Повтаряй тази последователност до края на изчертаваната линия.

AutoCAD потребителски линии

Друг по-лесен и интуитивен начин за създаване на собствен тип линия е с помощта на съответния инструмент от страницата Express Tools от лентата с инструменти. Изчертава се линеен сегмент, който ще послужи за дефиниране на новия тип линия, стартира се команда Make Linetype от Express Tools и се следват инструкциите в команден ред.
Освен описаните линии AutoCAD дава възмоност за създаване и на по-слони типове линии включващи текст и специфични символи.

За повече информация facebook, или може да посетите сайта ни Учебен Център – GoEdu.