Числови равенства и неравенства – история

Числови равенства и неравенства

Числови равенства и неравенства

Всеки знае определението: Две числа или два числови израза, свързани с един от знаците > или <, образуват числово неравенство. Аналогично два числови израза, свързани със знака =, образуват числово равенство Кога обаче са се появили тези знаци? Историята казва, че през 1557 г. Р. Рекорд* предлага познатия ни днес знак за равенство. Знака за равенство обаче добива популярност едва през 18 в., когато започват да го ползват Лайбниц** и неговите последователи. Рекорд обосновава предложението си за знак за равенство с това, че едва ли може да се намери нещо по-равно от две успоредни отсечки с еднаква дължина. Вдъхновен от знака за равенството на Рекорд, друг английски математик – Т. Хариът***, предлага знаците за неравенство > и <. Въпреки по късната им проява знаците за неравенство навлезли в широка употреба много по рано от знака за равенство на Рекорд. Самите понятия за равенство и неравенство предшестват много хилядолетия появата на съответните знаци. Знаците за нестроги неравенства са въведени през 1734 от френския математик Пиер Буге****.

* Робърт Рекорд (1510-1558) е уелски доктор и математик: В 1531 завършва медицина в Оксфорд, а през 1545 математика в Кембридж. След 1545 е преподавател по математика в Оксфорд.

** Готфрид Вилхелм Лайбниц (1646-1667) е германски математик, философ, диплпмат и юрист. На 15 години Лайбниц постъпва в Лайпцигския университет и през декември 1662 г. защитава бакалавърска степен по философия. През февруари 1664 г. той получава магистърска степен по философия, а през декември същата година публикува и защитава дисертацията си „Примерни философски въпроси, събрани от правото“. Основните математически постижения на Лайбниц са в областта на математическия анализ и на формализирането на математиката.

*** Томас Хариът (1560-1621) е английски астроном, математик и преводач. Освен с предложението си за знаците за неравенство е известен с това, че първи е донесъл картофи във Великобритания и Ирландия. Бил е забележителен астроном, но за съжаление не е публикувал достиженията си.

**** Пиер Буге (1698-1758) е френски физик и астроном. Известен е и с трудовете си по геодезия и корабостроене.

Числови равенства и неравенства – история

Ако сме ви заинтригували за повече информация ни следете във Facebook.

Може да разгледате и нашите курсове.

Сервиз и ремонта на настолни компютри и лаптопи – София, Перник