AutoCAD блокове референции прилики разлики

AutoCAD блокове референции прилики разлики

AutoCAD блокове референции прилики разлики

Блокове и външни референции в AutoCAD

Външните референции (external reference – xref) в AutoCAD са много ефективно организационно средство улесняващо чертожния процес. Донякъде външните референции наподобяват блоковете по това, че са външни обекти които могат да се вмъкнат в текущия чертеж, но за разлика от блоковете те не стават част от този чертеж.

А ето и по-съществените прилики и разлики между блокове и референции:

  • Всеки един чертожен файл може да бъде вмъкнат като блок или референция.
  • Блока става неразделна част от чертежа в който е вмъкнат. Референцията от друга страна е свързана с текущия чертеж, но не е част от самия него.
  • Размерът на чертежа в който е вмъкнат блока, нараства с големината на файла използван като вмъкнат блок. Размерът на чертежа към който е прикрепена референцията нараства незначително.
  • Вмъкнатият като блок чертожен файл е статичен. Промените нанесени в референтния файл се отразяват в текущия чертеж.
  • Редактирането на вмъкнатия блок не води до автоматично редактиране на чертожен файл използван като блок. Редактирането на референцията в текущия чертеж води до промени в самия референтен файл.
  • AutoCAD блокове референции прилики разлики

  • Текущия файл може да съдържа множество външни чертежи вмъкнати като блокове. Текущия файл може да съдържа множество външни препратки.
  • Един блок не може да бъде превърнат в референция. Една референция може да бъде превърната в блок, ставайки по този начин част от текущия файл.
  • Даден блок се вмъква в текущия (активен в момента на вмъкване) слой. Слоевете на референцията са независими от слоевете на текущия чертеж и могат да се управляват съвсем отделно.
  • Възможно е използването на вложени блокове в текущия чертеж. Възможно е използване на вложени референции в текущия чертеж, само ако е използвана опцията Attached при вмъкването. Опцията Overlay не допуска вложени референции.

В заключение: Доброто познаване на приликите и разликите между блокове и референции е залог за правилното им високо ефективно използване.

Ако сме ви заинтригували за повече информация ни следете във Facebook. Също може да посетите и сайта ни Учебен Център – GoEdu.